Ehkäisevä päihdetyö Sipoossa 2022-2024

Sipoon kunnan ensimmäinen ehkäisevän päihdetyön suunnitelma on nyt julkaistu.

Päihde- ja mielenterveysongelmilla on hyvin merkittävä vaikutus kansanterveyteen. Ongelmat vaikuttavat yksilön lisäksi myös hänen lähipiiriinsä ja yltävät monesti sukupolvesta toiseen. Päihdehaitat maksavat Suomelle joka vuosi useita miljardeja euroja. Tiesitkö, että haittoja voidaan ehkäistä työllä, jonka hinta on tästä vain muutama prosentti?

Ehkäisevä päihdetyö on päihteiden aiheuttamien haittojen ehkäisyä ja vähentämistä. Ehkäisevän päihdetyön tavoitteena on vähentää päihteiden kysyntää, saatavuutta ja tarjontaa ja päihdehaittoja, edistää terveyttä, turvallisuutta ja hyvinvointia sekä tukea erityisesti lasten ja nuorten päihteettömyyttä sekä lykätä päihteiden käytön aloittamista ja ensikokeiluja.

Suunnitelma löytyy kokonaisuudessaan Sipoon kunnan ehkäisevän päihdetyön verkkosivulta.

Viimeksi muokattu 06.07.2022