En fjärde coronavaccindos erbjuds nu i Sibbo även 18–59-åringar som hör till en riskgrupp samt alla över 60 år

En genomgången coronasjukdom motsvarar en vaccindos. Om man har fått tre vaccindoser och haft corona en eller flera gånger behöver man inte nu någon boosterdos.

Tidsbeställningen för den fjärde vaccindosen på adressen coronavaccinbokning.fi har till en början utvidgats att omfatta över 70-åringar. 18–59-åringar som tillhör en riskgrupp samt alla 60–69-åringar kan boka en vaccinationstid i Sibbo genom att ringa 09 2353 6001 måndag till fredag klockan 9–15. Det meddelas på Sibbo kommuns webbplats när tidsbokningstjänsten på nätet har öppnats även för 18–59-åringar som tillhör en riskgrupp samt alla 60–69-åringar. De som fyllt 70 år samt personer som tidigare rekommenderats fyra vaccinationsdoser kan vid behov boka en vaccinationstid även per telefon.

Tidigare har fyra coronavirusvaccinationer rekommenderats för personer som fyllt 12 år och som har allvarlig immunbrist, 70–79-åringar som tillhör en riskgrupp, personer som fyllt 80 år, personer som bor på vårdhem för äldre och äldre personer som omfattas av ordnad hemvård eller närståendevård samt även för andra äldre personer (över 65-åringar) vars hälsa och funktionsförmåga har försämrats på motsvarande sätt och som inte klarar sig ensamma hemma. Tidsbokningstjänsten på nätet på adressen coronavaccinbokning.fi är öppen även för de som tillhör dessa grupper.

Läs mera om riskgrupperna för allvarlig coronavirussjukdom på THL:s webbplats bakom den här länken.

Länkar:

 

Senast uppdaterad 19.07.2022