Coronavaccineringar

Tre orsaker till att ta coronavaccinet:

 1. Vaccinet skyddar dig mot den allvarliga formen av coronaviruset.
 2. Vaccinet skyddar sådana i din närmaste krets som hör till en riskgrupp.
 3. Om du vaccineras hjälper du till att säkerställa att personer som är allvarligt sjuka på grund av annat än coronaviruset får den vård de behöver.

Vilka vaccineras nu i Sibbo? Hur många vaccindoser rekommenderas för mig?

Coronarvaccinationer ges i Sibbo i enlighet med de nationella rekommendationerna. Det rekommenderade antalet vaccindoser och dosintervallet varierar och beror bland annat på personens ålder, om personen eventuellt har haft sjukdomen eller om personen tillhör någon riskgrupp för coronavirussjukdom.

Genom att klicka på rubrikerna nedan kan du kontrollera vad som rekommenderas för dig eller ditt barn.

Jag har haft coronavirussjukdomen

En genomgången coronavirussjukdom motsvarar en vaccindos. Om du har haft sjukdomen, ska du räkna den som en vaccindos när du bedömer de vaccindoser som annars rekommenderas för dig.

Observera dock att intervallet mellan vaccindosen och coronavirussmittan ska vara tillräckligt långt, minst sex veckor, för att smittan ska kunna anses motsvara en vaccindos.

Jag är över 65 år eller jag är över 18 år och tillhör en riskgrupp eller jag är över 12 år med allvarligt nedsatt immunförsvar

Det rekommenderas att du tar en ny boostervaccination mot corona i höst när det har gått minst tre månader sedan din senaste vaccination eller sedan du insjuknade i corona. För dig rekommenderas en ny boostervaccination oberoende av hur många vaccindoser du tidigare har fått eller hur många gånger du eventuellt har haft corona.

Jag är i åldern 60–64 år och hör inte till någon riskgrupp

För dig rekommenderas fyra coronavaccindoser. Den tredje dosen kan ges när det gått minst 3 månader sedan den andra vaccindosen.

Jag är i åldern 18–59 år och hör inte till någon riskgrupp

För dig rekommenderas tre coronavaccindoser. Den tredje dosen kan ges när det gått minst 4 månader sedan den andra vaccindosen.

Jag är i åldern 12–17 år och hör till en riskgrupp

För dig rekommenderas tre coronavaccindoser. Den tredje dosen kan ges när det gått minst 6 månader sedan den andra vaccindosen.

Jag är i åldern 12–17 år och hör inte till någon riskgrupp

För dig rekommenderas två coronavaccindoser. Den andra vaccindosen ges 6–12 veckor efter den första vaccindosen.

Jag är i åldern 5–11 år

För dig rekommenderas inte längre coronavaccinationer om du har ingen grundsjukdom som eventuellt ökar risken för allvarlig coronasjukdom. Redan tidigare påbörjade vaccinationsserier kan kompletteras till slut.

Enligt THLs nya rekommendation kan 5–11-åringar som har någon grundsjukdom som eventuellt ökar risken för allvarlig coronasjukdom ha nytta av vaccinationsserien utifrån individuell prövning. Den andra vaccindosen ges 6–12 veckor efter den första vaccindosen.

För övriga 5–11-åringar rekommenderar THL inte längre på medicinska grunder att coronavaccinationer erbjuds. Deras vaccinationer behöver dock inte avbrytas genast. THL rekommenderar att i synnerhet redan påbörjade vaccinationsserier kan kompletteras till slut.

Observera att barn vaccineras endast med samtliga vårdnadshavares samtycke. Samtycket kan till exempel ges med denna blankett (länk) som tas med av den vårdnadshavare som kommer till vaccinationen med barnet. Längre ner på webbsidan finns mer information om vilken typ av intyg den andra vårdnadshavaren ska skriva för att ge sitt samtycke.

Coronavaccineringarna inleddes i Sibbo andra veckan i januari, när det första vaccinpartiet anlände till Sibbo. Sibbo genomför vaccinationerna enligt den nationella ordning som anges av THL. Sibbo kommun informerar om vilka som står i tur att vaccineras bland annat via pressen och på kommunens webbplats. Ingen tvingas att ta vaccinet, men det erbjuds till hela befolkningen. En så stor vaccinationstäckning som möjligt ger bästa resultat i bekämpningen av coronaviruset.

Tidsbokningen för coronavaccinationerna

Tidsbokningen på nätet

Vi ber er i första hand att boka tid via internet på adressen www.coronavaccinbokning.fi. Det går snabbast och enklast att boka tid via webbtjänsten. Endast de personer som står i tur att vaccineras i sin egen kommun kan boka tid via tjänsten Coronavaccinbokning.fi. Du ser vilka grupper står i tur i Sibbo på den här sidan (ovan).

Hur fungerar tidsbokningen på nätet?

Den elektroniska tidsbokningen för coronavaccineringen är en gemensam tjänst för hela Nyland och den har producerats av HUS. Man loggar in till tjänsten med personliga nätbankskoder eller mobilcertifikat. Därefter fyller man i en blankett med förhandsuppgifter, vilkas syfte är att säkerställa att personen hör till den grupp som står i vaccineringstur. Efter detta går man vidare till den egentliga tidsbokningen. För att få boka tid åt en annan vuxen person via webbtjänsten måste man ha en fullmakt att sköta denna persons ärenden. I tjänsten Suomi.fi kan man ge eller begära en fullmakt, dvs. rätten att sköta ärenden för en annan person.

I samband med tidsbokningen kan du samtidigt boka tid både till den första vaccinationsdosen och till boostervaccinationen. Du kan boka tid till boostervaccination under en tidsfrist som är 6–12 veckor från den första vaccinationen. Om du redan har fått den första vaccinationsdosen eller har en tid till den första vaccinationen men inte har bokat tid till boostervaccinationen, kan du göra detta i tidsbokningssystemet under en tidsfrist som är tidigast 6 veckor och senast 12 veckor och 5 dagar från den första vaccinationen. En tid för boostervaccinationen kan även bokas på vaccinationsstället i samband med att den första vaccindosen ges, eller vid behov genom att ringa till tidsbeställningen.

Då du bokar tid till den första vaccindosen ska du försäkra dig om att tiden till boostervaccinet säkert passar dig (om den till exempel infaller under semestern). Boostervaccinet måste kunna ges 6−12 veckor efter den första dosen. Boka alltså tid till den första vaccindosen vid en tidpunkt så att den andra dosen kan ges efter 6−12 veckor.

Tidsbokningen per telefon

Vi ber er i första hand att boka tid via internet på adressen www.coronavaccinbokning.fi.

Om ni inte har möjlighet att boka tid på internet, kan ni ringa hälsocentralens nummer 09 2353 6001 måndag–fredag kl. 9–15. Telefontjänsten har ett återuppringningssystem.

(Novavax coronavirusvaccin, Nuvaxovid, är tillgängligt för Sibbobor i Borgå. Vaccinpreparatet ska bokas i förväg genom att ringa Borgås tidsbokningsnummer för coronavaccination 040 145 5000. Novavax vaccin kan inte bokas via den elektroniska tidsbokningen och ges inte vid walk in-vaccinationer eller i vaccinationsställen i Sibbo.)

Walk-in-vaccineringstillfällena

Sibbo kommun ordnar tills vidare inga walk-in-mottagningar. Vid behov börjar kommunen igen ordna walk-in-möjligheter.

Den sista mottagningen utan tidsbeställning ordnades torsdagen den 8 september 2022. Dessutom ordnade Sibbo coronavaccinationsmottagningar utan tidsbeställning på lördagar i Nickby social- och hälsostation från juli 2021 till januari 2022.

Vaccinationsställen i Sibbo

Vaccinationsstället kan väljas när man beställer sin tid. Tiden ska beställas i första hand via tjänsten coronavaccinbokning.fi, alternativt per telefon.

Nickby social- och hälsostation

Vaccinationsställena i Nickby social- och hälsostation (Jussasvägen 14) befinner sig antigen på bottenvåningen i fysioterapins utrymmen eller på första våningen i rum 4. Vänligen kontrollera ditt vaccineringsställe från textmeddelandet du fått.

Vaccinationsställets personal besöker också boendeserviceenheterna och de äldre hemvårdsklienternas hem för att ge vaccineringar där.

Social- och hälsostationen är belägen i Nickby centrum. Vid stationen och i dess närhet finns flera parkeringsplatser.

Nickby social- och hälsostationens huvudingång under vintertid.

 

Hälsovårdspunkten Söderpointti

Vaccinationsställen i södra Sibbo har öppnats vid hälsovårdspunkten Söderpointti som finns i anknytning till Söderkulla apotek (Hälsovägen 2).

Söderpointti är beläget i Söderkulla centrum och det finns parkeringsplatser i närheten.

Fasaden av hälsovårdspunkten Söderpointti. Ingång och fönstrar.

 

 

 

 

 

Rådgivningarna i Sibbo

Vaccinen ges till barnen i åldern 5-11 år vid rådgivningarna i Sibbo.

Nickby rådgivning finns i andra våningen i Nickby social- och hälsostation på adressen Jussasvägen 14. Söderkulla rådgivning betjänar på adressen Amiralsvägen 2 i byggnadens andra våning.

Tillstånd av ung persons förmyndare för coronavaccinering

En ung person som inte kan eller inte vill själv bestämma om att bli vaccinerad mot coronavirus, bör få sin förmyndares medhåll för att erhålla vaccinet. Tillstånd till coronavaccinering kan överlåtas med blanketten nedan. Ladda ner blanketten, skriv ut, fyll i och ge med åt den unga för att medtas till vaccineringen.

Ung persons förmyndares tillstånd för coronavaccinering (pdf)

Blankett för vårdnadshavares samtycke till vaccination av barn

För vaccinationsbeslutet av barn krävs samtycke av alla vårdnadshavare. Samtycket kan till exempel ges med denna blankett (länk) som tas med av den vårdnadshavare som kommer till vaccinationen med barnet. Föra att göra vaccinationssituationen smidigare, önskar vi att vid vaccinationstillfället kunna säkerställa alla vårdnadshavares samtycke till vaccinationen.

Vårdnadshavarna ska också berätta för barnet om vaccinationen på ett sätt som lämpar sig för barnets ålder och utreda barnets åsikt om vaccinationen om det bara är möjligt med tanke på barnets ålder och utvecklingsnivå.

Hurdant intyg ska barnets andra vårdnadshavare skriva för att ge sitt samtycke till vaccineringen?

Barnets samtliga vårdnadshavare ska ge sitt samtycke till att barnet vaccineras, om barnet baserat på sin ålder och utvecklingsnivå inte kan besluta om sin vaccination själv. Enligt Sibbos praxis kontrolleras samtycket i alla situationer för att undvika tvister efter vaccinationen.

Samtycket kan ges till exempel med blanketten bakom den här länken. Blanketten ges till den vårdnadshavare som följer med barnet till vaccinationsstället. Vi önskar att vårdnadshavarna i första hand använder ovan nämnda blankett eller skriver ett separat intyg på samtycket. Samtyckesintyget ska uppvisas på vaccinationsstället. På detta sätt sker vaccinationen smidigare.

Om det inte är möjligt att fylla i eller skriva ut just den här blanketten, kan ni också formulera ett eget intyg. Även ett handskrivet intyg på en papperslapp duger bra. Blanketten kan också överföras som en fil t.ex. med hjälp av en telefon, om det på det här sättet är möjligt att fylla i den. I sista hand kan personalen på vaccinationsstället ringa den andra vårdnadshavaren. Vi önskar dock att ni tar med ett skrivet intyg om samtycket för att snabba upp vaccinationerna.

Jag har genomgått coronavirussjukdomen, hur många vaccindoser behöver jag?

En tidigare genomgången coronavirussjukdom är inget hinder för vaccination. En genomgången koronavirussjukdom ger dig skydd mot sjukdomen på samma sätt som en vaccindos. En genomgången sjukdom kan anses motsvara en vaccindos förutsatt att det gått minst sex veckor mellan smittan och den vaccindos som administrerats närmast före eller efter sjukdomen.

Första dosen efter genomgången sjukdom:

Till 18 år fyllda personer som har genomgått sjukdomen rekommenderas den första coronavaccindosen tidigast då det har gått 2 månader sedan sjukdomen.

Till personer under 18 år kan vaccinet ges 4–6 månader efter genomgången sjukdom.

Andra dosen efter genomgången sjukdom:

En  andra vaccindos rekommenderas: 

 • till 12 år fyllda personer med kraftig immunbrist, då 2 månader har gått sedan den första vaccindosen eller den genomgångna coronasjukdomen, beroende på vilken som skett sist.
 • till 60 år fyllda personer och till 18 år fyllda personer som hör till riskgrupperna efter att det gått 3–4 månader från den första vaccindosen eller genomgången coronasjukdom, beroende på vilken som skett sist.
 • till 12–17-åriga personer som hör till riskgrupperna, när 6 månader har gått från den första vaccindosen eller den genomgångna sjukdomen, beroende på vilken som skett sist.
 • alla som fyllt 18 år efter att det gått 4–6 månader från den första vaccindosen eller genomgången coronasjukdom, beroende på vilken som har skett sist.

Den andra dosen kan ändå ges tidigare om det är nödvändigt till exempel på grund av resor eller andra vägande skäl. Den andra vaccindosen kan då ges med en vanlig 6–12 veckors dosintervall. Man bör ändå minnas att en längre tidsintervall mellan vaccindoserna garanterar ett bättre kvalitativt och kvantitativt skydd.

Tredje dosen efter genomgången sjukdom:

Personer som har fått två vaccindoser och genomgått sjukdomen behöver inte med tanke på skyddet en tredje vaccindos.

Ett undantag är personer med kraftig immunbrist. En tredje vaccindos rekommenderas till dem också när de har genomgått coronavirussjukdomen och fått två vaccindoser. Samt för de personer som fyllt 80 år eller som bor i vårdhem och som fått två vaccindoser och haft coronavirussjukdomen rekommenderas en tredje vaccindos efter att det gått tre månader sedan sjukdomen eller den senaste vaccindosen (räknas från den senare av dessa).

En tredje vaccindos kan också ges till andra personer än till personer med kraftig immunbrist eller som fyllt 80 år, om det är nödvändigt till exempel på grund av resor eller andra vägande skäl. Vi rekommenderar att den tredje dosen i detta fall ges tidigast 3 månader efter senaste vaccindos eller genomgången sjukdom, beroende på vilken som skett sist.

Hur kan man ändra sin vaccinationstid?

Det är möjligt att ändra sin vaccinationstid, ifall lediga vaccinationstider finns till förfogande.

Bokningen eller förändringen av den andra coronavaccindosen är möjligt alltid några veckor framåt åt gången. Nya vaccinationstider öppnas i Sibbo alltid för några veckor framåt per gång.

Följ anvisningarna som medföljt med bekräftelsemeddelandet gällande vaccinationstiden. För att ändra på din vaccinationstid, behöver du antingen bokningskoden som du fick med bekräftelsen eller stark indentifiering antingen med nätbankskoder eller mobil ID.

Ifall du inte har kvar bekräftelsemeddelandet, kan du även ändra tiden i Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikts Vihta-service, länken finns nedan. Du kan ändra språk i övre högra hörnet av internetsidan:

Ifall du inte kan ändra på tiden på internet, kan tidsförändring också skötas per telefon. Observera, att telefonservicen ställvis kan vara  stockad. Tidsbokning för coronavaccineringar, tfn. 09 2353 6001. Telefonservicen har öppet måndag till fredag klockan 9–15.

När ska man inte ta coronavaccin och när ska man avboka tiden?

Om du insjuknar före din vaccinationstid, ska du avboka den. Du får inte komma för att vaccineras om du har feber eller andra plötsliga sjukdomssymptom såsom halsont, hosta, diarré eller kräkningar.

Tiden kan avbokas elektroniskt i tjänsten coronavaccinbokning.fi eller per telefon 09 2353 6001. Om det är under 5 timmar till vaccinationstidpunkten, kan tiden endast avbokas per telefon. Om du avbokar den första vaccinationstiden, annulleras också boostervaccinationen.

Om du ska opereras, ska vaccinet ges minst två veckor innan operationen eller tidigast en vecka efter operationen. Vänligen observera detta då du bokar tid.

Behöver jag något med mig? Hur lång tid tar det?

Alla som vaccineras ska visa upp sitt FPA-kort eller identitetsbevis. Personer som får vaccinet på grund av sin anställning ska även visa upp kommunens personkort eller ett annat bevis på rätt att bli vaccinerad. Vi rekommenderar också att minderåriga tar med sig en utskrift med vårdnadshavarnas samtycke. Samtycket kan ges skriftligt genom att skriva under blanketten nedan. Ladda ner blanketten, fyll i informationen, skriva ut pappret och ge det till den unga. Hen ska ha pappret med sig när hen kommer till vaccinationen.

Cirka fem minuter reserveras för själva vaccineringen. Därtill övervakas personens hälsotillstånd i hälsostationens lokaler i ytterligare cirka 15 minuter efter injektionen. Kom också ihåg att reservera tillräckligt med tid för resorna.

Alla som besöker hälsostationen för att bli vaccinerade ombes använda munskydd, om de inte har hälsomässiga skäl som förhindrar detta.

Länken här leder till THL:s anvisningar till dig som fått coronavirusvaccin (pdf).

Kan man ta ett coronavaccin om man är gravid eller planerar graviditet?

En gravid kvinna kan om hon så önskar ta coronavaccin i vilket skede av graviditeten som helst. Den andra dosen av en vaccinationsserie som inletts före graviditeten kan också tas under graviditeten. Försök till graviditet eller fertilitetsbehandlingar behöver inte heller flyttas på grund av coronavaccination.

Graviditeten ökar risken för att insjukna i en allvarlig coronavirussjukdom och vaccination mot coronavirus skyddar den gravida kvinnan mot coronasjukdomen. Antikroppar som åstadkommits genom coronavaccination har konstaterats överföras från modern till fostret, varvid de också kan skydda det nyfödda barnet. En gravid kvinna kan ta coronavaccinet i sin egen vaccinationstur enligt vaccinationsordningen. Läs mera om coronavaccin och graviditeten på THL:s webbplats. 

Kan man ta coronavaccin om man ammar?

Coronarvaccination kan också tas under amningen. Budbärar-RNA som ingår i mRNA-vaccinet förstörs i människokroppen inom cirka ett dygn och enligt en undersökning som gjorts hos ammande kvinnor transporteras det inte till modersmjölken.

Till följd av vaccinationen bildas antikroppar i mammans kropp. Dessa antikroppar överförs till modersmjölken och kan även skydda spädbarnet. En vaccinerad mamma som ammar smittar inte heller coronaviruset lika lätt till spädbarnet som en ovaccinerad mamma.

 

 

Coronaintyg över coronavaccinationer som getts utomlands

Sibbo kommun beviljar inte EU-coronaintyg över coronavaccinationer som getts utomlands. EU-coronaintyget ges av det land eller den kommun i Finland där du vaccinerats. Begär alltså intyget av det land där du har vaccinerats.

Kommunen inte ens har tekniska möjligheter att formulera coronaintyg för personer som vaccinerats utomlands. Uppgifter om vaccinationer som getts någon annanstans än i Finland kan antecknas i den digitala patientjournalen, men ett vaccinationsintyg skapas inte på Mina Kanta-sidor över dessa vaccinationer.

Vaccinprodukterna

Sibbo använder två olika vaccinpreparat: Pfizer-Biontechs Comirnaty och Modernas Spikewax. Båda är mRNA-vaccinpreparat, dvs. deras verkningsmekanism är likadan. Janssens adenovirusvaccin kan vid undantagssituationer beställas till Sibbo. Coronavaccinet för 5–11-åringar är BioNTech-Pfizerin Comirnaty, som barnen får ett eget preparat av för just denna åldersgrupp.

Personer som vaccineras i de allmänna vaccinationspunkterna i Sibbo får Pfizer-Biontechs vaccinpreparat. Skolhälsovården använde Modernas preparat för att vaccinera elever.

I fortsättningen är det möjligt att beställa Janssens adenovirusvektorvaccin (Johnson & Johnson) till Sibbo. Förutsättningen är att personen av någon anledning inte kan vaccineras med ett mRNA-preparat. Också personer som är över 65 år gamla och inte ännu har fått en enda vaccindos kan välja att bli vaccinerade med Janssens vaccinpreparat i stället för ett mRNA-preparat. Janssens vaccinpreparat används inte aktivt i Sibbo, men i ovan nämnda fall är det möjligt att beställa preparatet om personen meddelar om det på förhand. I dessa fall ska man beställa en vaccinationstid genom att ringa hälsostationens nummer 09 2353 6001 måndag–fredag kl. 9–15 och nämna behovet av att få just Janssens adenovirusvektorvaccin när man fastställer tiden.

Novavax coronavirusvaccin är tillgängligt för Sibbobor i Borgå

Novavax coronavirusvaccin, Nuvaxovid, är tillgängligt för Sibbobor i Borgå. Vaccinpreparatet ska bokas i förväg genom att ringa Borgås tidsbokningsnummer för coronavaccination 040 145 5000. Novavax vaccin kan inte bokas via den elektroniska tidsbokningen och ges inte vid walk in-vaccinationer.

Nuvaxovid-vaccinet rekommenderas för personer som inte kan ta mRNA- eller adenovirusvektorvaccin. Nuvaxovid innehåller inte levande virus som orsakar coronavirussjukdom. Vaccinpreparatet är proteinbaserat och ett alternativ för personer som inte vill ta mRNA- eller adenovirusvaccin, men som är beredda att ta ett vaccin. Det nya vaccinet kan enligt försäljningstillståndet endast ges till personer som har fyllt 18 år som första och andra vaccindos.

Mer information om Nuvaxovid-vaccinet på THL:s webbplats bakom den här länken.

Modernas vaccin ges inte till män och pojkar under 30 år

Sibbo kommun vaccinerar inte längre män och pojkar under 30 år med Modernas coronavaccin. Institutet för hälsa och välfärd (THL) meddelade 7.10.2021 att Modernas vaccin Spikevax inte tillsvidare ska ges till män och pojkar under 30 år. Det är fråga om en säkerhetsåtgärd. Enligt en nordisk uppföljningsundersökning har personer som vaccinerats med Modernas vaccin Spikevax en proportionellt sett större risk att få inflammation i hjärtmuskeln än personer som har fått Pfizer-Biontechs vaccin Comirnaty. Risken för inflammation i hjärtmuskeln är också större hos män än kvinnor. Hos kvinnor och äldre män är risken betydligt lägre. Enligt THL kan Modernas vaccin Spikevax fortsättningsvis ges till både män och kvinnor som fyllt 30 år och till kvinnor under 30 år.

Sibbo använder inte längre AstraZenecas Vaxzevria-vaccinpreparat

AstraZenecas vaccinpreparat är ett adenovirusvektorvaccin. Dess verkningsmekanism avviker från mRNA-vaccinpreparatens verkningsmekanism. AstraZenecas vaccinpreparat användes i Sibbo våren 2021, men kommunen avstod från användning av preparatet för att vaccinera under 65-åringar när det i Europa hade upptäckts fall av mycket sällsynta koagulationsrubbningar i blodet. Från och med början av maj 2021 har AstraZenecas vaccinpreparat inte använts som första vaccindos ens för 65 år fyllda, om personen inte särskilt har begärt att bli vaccinerad med AstraZenecas vaccinpreparat. När även personer som fyllt 65 år fick möjligheten att byta boosterpreparatet till ett annat preparat har användningen av AstraZeneca i praktiken helt upphört i Sibbo.

Coronavaccinering. En människohand ger injektionen till en annan människa.

Vem har kraftigt nedsatt immunförsvar?

En tredje vaccindos erbjuds alla personer över 12 år som har ett kraftigt nedsatt immunförsvar på grund av sjukdom eller behandling.

Personer som har någon av följande sjukdomar eller hälsotillstånd eller som får någon av följande behandlingar anses ha ett kraftigt nedsatt immunförsvar:

 • Organtransplantation
 • Stamcellstransplantation
 • Svår eller medelsvår medfödd immunbrist
 • Cancer som behandlas med immunnedsättande läkemedel
 • Autoimmunsjukdomar som behandlas med immunnedsättande biologiska läkemedel eller JAK-blockerare
 • Dialys eller svår kronisk njurinsufficiens
 • Långt framskriden eller oskött HIV
 • Annat svårt immunosuppressivt tillstånd som bedömts av läkare.

Du hittar närmare definitioner av ovannämnda sjukdomar, hälsotillstånd och behandlingar på THL:s webbplats via denna länk.

Vem hör till riskgrupperna?

Personer som har fyllt 70 år eller det här året fyller 70 år hör till riskgrupperna på grund av sin ålder. Åldern är den främsta riskfaktorn när det gäller allvarlig covid-19 sjukdom.

Risken påverkas dessutom av vissa underliggande sjukdomar, och de som lider av dessa löper större risk att drabbas av allvarlig coronavirussjukdom, behöva sjukhus- och intensivvård eller avlida i sjukdomen än den övriga befolkningen.

Till bakgrundssjukdomar som mycket kraftigt ökar risken för allvarlig coronavirussjukdom (grupp 1) hör organtransplantation eller stamcellstransplantation, cancersjukdom under aktiv behandling, svår störning i immunförsvarssystemet, svår kronisk njursjukdom, svår kronisk lungsjukdom, läkemedelsbehandlad typ 2-diabetes och Downs syndrom (vuxna).

Till bakgrundssjukdomar som ökar risken för allvarlig coronavirussjukdom (grupp 2) hör astma som kräver kontinuerlig medicinering, svår hjärtsjukdom, neurologisk sjukdom eller tillstånd som stör andningen, läkemedelsbehandling mot autoimmun sjukdom som försvagar immunförsvaret, svår kronisk leversjukdom, typ 1-diabetes eller binjureinsufficiens, sömnapné, psykossjukdom, graviditet och sjuklig fetma (BMI över 40).

Läs mer om bakgrundssjukdomar på THL:s webbplats på den här länken. 

Den övriga vuxna befolkningen har vaccinerats först när både de äldre och personer som hör till riskgrupperna på grund av sin sjukdom eller sitt hälsotillstånd har blivit vaccinerade.

Vilka barn i åldern 5−11 år hör till riskgrupperna?

THL rekommenderar tills vidare att endast barn i åldern 5−11 år som hör till riskgrupper erbjuds coronavaccination.

Enligt THL:s anvisning hör barn som har någon av nedannämnda sjukdomar, behandlingar eller hälsotillstånd till riskgrupperna. Största delen av nedannämnda sjukdomar är mycket sällsynta och barnet övervakas i detta fall av den specialiserade sjukvården. Den behandlande specialläkaren är bäst lämpad att bedöma om ett barn hör till riskgruppen.

 • organtransplantation eller stamcellstransplantation
 • allvarlig immunsuppressiv behandling eller allvarlig immunbrist
 • kronisk lungsjukdom
 • en del hjärtsjukdomar hos barn
 • kronisk njursjukdom
 • svår kronisk leversjukdom
 • övervikt, ISO-BMI minst 30
 • neurologiska sjukdomar som förorsakar andningssvikt och/eller ökar infektionskänsligheten
 • Downs syndrom
 • diabetes typ 1 och 2
 • astma som kräver regelbunden medicinering.

Du hittar närmare definitioner av ovannämnda sjukdomar, hälsotillstånd och behandlingar på THL:s webbplats via denna länk.

Mer information om coronavaccineringar och coronavacciner