Coronavaccineringar

Coronavaccineringarna inleddes i Sibbo andra veckan i januari, när det första vaccinpartiet anlände till Sibbo. Sibbo genomför vaccinationerna enligt den nationella ordning som anges av THL. Tidtabellen påverkas av mängden vaccin i de vaccinpartier som anländer till Finland. Sibbo kommun informerar om vilka som står i tur att vaccineras bland annat via pressen och på kommunens webbplats.

Ingen tvingas att ta vaccinet, men det erbjuds i sinom tid till hela befolkningen. En så stor vaccinationstäckning som möjligt ger bästa resultat i bekämpningen av coronaviruset.

Tillstånd av ung persons förmyndare för coronavaccinering

En ung person som inte kan eller inte vill själv bestämma om att bli vaccinerad mot coronavirus, bör få sin förmyndares medhåll för att erhålla vaccinet. Tillstånd till coronavaccinering kan överlåtas med blanketten nedan. Ladda ner blanketten, skriv ut, fyll i och ge med åt den unga för att medtas till vaccineringen.

Ung persons förmyndares tillstånd för coronavaccinering (pdf)

Flyttandet av vaccinationstid

Sibbo kommun bestämde 6.9.2021, att minsta tid mellan första och andra vaccindos förkortas från tidigare minst 8 veckor till minst 6 veckor.

Det är möjligt att ändra sin vaccinationstid, ifall lediga vaccinationstider finns till förfogande. På internet kan man själv ändra på vaccinationstiden endast gällande samma vaccinationsplats.

Bokningen eller förändringen av den andra coronavaccindosen är möjligt alltid 1-2 veckor framåt åt gången. Nya tider öppnas alltid an efter att information om kommande vaccindoser möjliggör det. Därför kan en ny tid inte bokas eller en befintlig tid flyttas framåt längre i framtiden än inom tidsfristen på 1-2 veckor.

Följ anvisningarna som medföljt med bekräftelsemeddelandet gällande vaccinationstiden. För att ändra på din vaccinationstid, behöver du antingen bokningskoden som du fick med bekräftelsen eller stark indentifiering antingen med nätbankskoder eller mobil ID.

Ifall du inte har kvar bekräftelsemeddelandet, kan du även ändra tiden i Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikts Vihta-service, länken finns nedan. Du kan ändra språk i övre högra hörnet av internetsidan:

Ifall du inte kan ändra på tiden på internet, kan tidsförändring också skötas per telefon. Observera, att telefonservicen ställvis kan vara  stockad.

Tidsbokning för coronavaccineringar, tfn. 09 2353 6001.
Telefonservicen har öppet måndag till fredag klockan 9–15.

Vaccinationernas framskridning

Personer som hör till grupper som står i tur att vaccineras kan boka tid till coronavaccination. Tidsbokningen är öppen endast för personer som står i vaccinationstur.

Sibbobor som står i vaccinationstur:

 • Sibbobor som i år fyller 70 år och äldre (dvs. personer födda år 1951 eller äldre, såväl grundfriska personer som personer som hör till riskgrupper) samt i samma hushåll boende närståendevårdare.
  Personer som hör till denna grupp kan boka tid genast.
 • Alla personer i åldern 12−69 år (dvs. personer födda 1952–2008 och de personer födda 2009 som redan fyllt 12 år, såväl grundfriska som personer som hör till riskgrupperna 1 och 2):
  Personer som hör till denna grupp kan boka tid genast.
 •  En tredje vaccindos erbjuds alla personer över 12 år som har ett kraftigt nedsatt immunförsvar på grund av sjukdom eller behandling. Personer som hör till denna grupp kan boka tid genast. Till en början kan man boka tid endast per telefon på hälsocentralens nummer 09 2353 6001 måndag–fredag kl. 9–15.

När tidsbokningen öppnas för nya vaccinationsgrupper meddelas detta alltid på kommunens webbplats och via medierna.

Tidsbokningen för coronavaccinationerna

Tidsbokningen på nätet

Vi ber er i första hand att boka tid via internet på adressen www.coronavaccinbokning.fi. Det går snabbast och enklast att boka tid via webbtjänsten. Endast de personer som står i tur att vaccineras i sin egen kommun kan boka tid via tjänsten Coronavaccinbokning.fi. Du ser vilka grupper står i tur i Sibbo på den här sidan (övan).

Den elektroniska tidsbokningen för coronavaccineringen är en gemensam tjänst för hela Nyland och den har producerats av HUS. Man loggar in till tjänsten med personliga nätbankskoder eller mobilcertifikat. Därefter fyller man i en blankett med förhandsuppgifter, vilkas syfte är att säkerställa att personen hör till den grupp som står i vaccineringstur. Efter detta går man vidare till den egentliga tidsbokningen. För att få boka tid åt en annan vuxen person via webbtjänsten måste man ha en fullmakt att sköta denna persons ärenden. I tjänsten Suomi.fi kan man ge eller begära en fullmakt, dvs. rätten att sköta ärenden för en annan person.

I samband med tidsbokningen kan du samtidigt boka tid både till den första vaccinationsdosen och till boostervaccinationen. Du kan boka tid till boostervaccination under en tidsfrist som är 6–12 veckor från den första vaccinationen. Om du redan har fått den första vaccinationsdosen eller har en tid till den första vaccinationen men inte har bokat tid till boostervaccinationen, kan du göra detta i tidsbokningssystemet under en tidsfrist som är tidigast 6 veckor och senast 12 veckor och 5 dagar från den första vaccinationen. En tid för boostervaccinationen kan även bokas på vaccinationsstället i samband med att den första vaccindosen ges, eller vid behov genom att ringa till tidsbeställningen.

Då du bokar tid till den första vaccindosen ska du försäkra dig om att tiden till boostervaccinet säkert passar dig (om den till exempel infaller under semestern). Boostervaccinet måste kunna ges 6−12 veckor efter den första dosen. Boka alltså tid till den första vaccindosen vid en tidpunkt så att den andra dosen kan ges efter 6−12 veckor.

Coronavaccinationerna är på gång inom Nyland. Boka tid: coronavaccinbokning.fi.

 

Tidsbokningen per telefon

Obs! Tidsbokningen för coronavaccinationerna per telefon har varit överbelastad under den senaste tiden. Det är möjligt att återuppringningen inte sker under samma dag. Vi ber er i första hand att boka tid via internet på adressen www.coronavaccinbokning.fi.

Om ni inte har möjlighet att boka tid på internet, kan ni ringa hälsocentralens nummer 09 2353 6001 måndag–fredag kl. 9–15. I samma hushåll boende närståendevårdare och personer som fyllt 70 år kan tillsvidare boka tid endast per telefon. Telefontjänsten har ett återuppringningssystem. Tidsbokningen är avsedd för den målgrupp som står i tur att vaccineras. Vi ber alla som har andra frågor om coronavaccineringarna eller förfrågningar om den egna vaccineringsturen att inte ringa hälsocentralens nummer så att linjen inte överbelastas.

Walk-in-vaccineringstillfällena

Walk-in-vaccineringstillfällena betjänar både personer som inte fått en enda vaccin och personer som redan fått en vaccindos och personer som erbjuds en tredje vaccindos. Förutsättningen för att kunna tidigarelägga boostervaccinationen är att det har hunnit fortlöpa minst 6 veckor efter datumet då man fick sin första vaccindos.

En tredje vaccindos erbjuds alla personer över 12 år som har ett kraftigt nedsatt immunförsvar på grund av sjukdom eller behandling. Den tredje dosen kan ges när det gått minst två månader sedan den andra vaccindosen.

Walk-in-vaccineringstillfällen ordnas:

 • Varje lördag kl. 12–14

i Nickby Social- och hälsovårdsstation, på P-våningen, Fysioterapins korridor, i rum nummer 3.

Du skall ha med identitetsbevis eller FPA-kort till mottagningen.

Alla som vill bli vaccinerade vid walk-in-mottagningen får ett könummer. Vaccinationen sker i nummerordning. Alla som kommer till mottagningen och tar ett könummer kommer att bli vaccinerade under mottagningstiden. Med andra ord kommer alla som tagit ett könummer under mottagningstiden att få vaccinet fastän själva mottagningstiden skulle löpa ut innan alla i kön har blivit vaccinerade.

Vi ber att alla som besöker mottagningen ser till att iaktta säkerhetsavstånden. Det är också bra att vänta på sin tur utanför stationen om det är möjligt, speciellt om det bildas kö vid mottagningen och det finns mycket folk inomhus. Vi önskar också att bara de personer som vill ha vaccinet närvarar på vaccinationsställena. Till exempel högst en ledsagare per barn som ska vaccineras tillåts.  Vänligen se till att du är helt frisk när du kommer till vaccinationen.

En minderårig kan själv bestämma om att ta coronavaccinet, ifall en professionell inom hälsovården anser, att den unga är baserat på sin ålder och mogenhet kapabel att fatta beslut om sin egen hälsovård. En ung person som inte kan eller vill själv fatta beslut om att ta vaccinet, måste få tillstånd av samtliga vårdnadshavare. Medhåll till att den unga ges coronavaccin kan uttryckas av vårdnadshavarna skriftligen på en blankett. Ladda ner blanketten, skriv ut den, fyll i den och ge den till den unga att medtas till vaccinationsmottagningen.

Vaccinationsställen i Sibbo

Vänligen observera att utanför skilt anmälda så kallade walk-in-vaccineringstillfällen (se ovan för mera info) sker vaccineringen enbart med tidsbeställning. Tiden ska beställas i första hand via tjänsten coronavaccinbokning.fi, alternativt per telefon. Enbart personer som står i tur att bli vaccinerade i Sibbo kan beställa en tid. Läs den preliminära vaccineringstidtabellen (högre upp på denna sida) för att kontrollera vilka grupper som står i vaccineringstur i Sibbo. Vaccinationsstället kan väljas när man beställer sin tid.

Nickby social- och hälsostation

Vaccinationsställena i Nickby befinner sig i Nickby social- och hälsostation (Jussasvägen 14) antigen på bottenvåningen i fysioterapins utrymmen eller på första våningen i rum 4. Vänligen kontrollera ditt vaccineringsställe från textmeddelandet du fått.

Vaccinationsställets personal besöker också boendeserviceenheterna och de äldre hemvårdsklienternas hem för att ge vaccineringar där.

Social- och hälsostationen är belägen i Nickby centrum. Vid stationen och i dess närhet finns flera parkeringsplatser.

Nickby social- och hälsostationens huvudingång under vintertid.

Hälsovårdspunkten Söderpointti

Vaccinationsställen i södra Sibbo har öppnats vid hälsovårdspunkten Söderpointti som finns i anknytning till Söderkulla apotek (Hälsovägen 2).

Söderpointti är beläget i Söderkulla centrum och det finns parkeringsplatser i närheten.

Fasaden av hälsovårdspunkten Söderpointti. Ingång och fönstrar.

 

 

 

 

Skolhälsovården vaccinerar i de största skolorna

Skolhälsovården har kapacitet att vaccinera alla de elever i årskurs 6–9 (de personer  som redan fyllt 12 år) som går i skola i Nickby Hjärta respektive Miili. I praktiken innebär det här att eleverna i Sipoonjoen yhtenäiskoulu, Kungsvägens skola, Jokipuiston koulu, Söderkulla skola och Sipoonlahden koulu vaccineras i skolan.

Andra elever i årskurserna 6–9 ska reservera tid till någon av de allmänna vaccineringspunkterna i Sibbo. Elever som studerar i Miili eller Nickby Hjärta har också rätt att bli vaccinerade i någon av de allmänna vaccineringspunkterna, men då ska de reservera tid för vaccinationen.

Inom skolhälsovården behöver eleverna inte reservera tid för vaccinationen. Skolhälsovårdarna vaccinerar eleverna turvis en klass åt gången. Mer information publiceras i Wilma och eleverna får veta mera om saken i skolan.

Vänligen observera att boostervaccinet som ges vid ett senare skede helst ges på samma ställe som den första vaccinationsdosen. Med andra ord ska en elev som har fått sin första dos i skolan också få sin andra dos i skolan i sinom tid.

När ska man inte ta coronavaccin och när ska man avboka tiden?

Om du insjuknar före din vaccinationstid, ska du avboka den. Du får inte komma för att vaccineras om du har feber eller andra plötsliga sjukdomssymptom såsom halsont, hosta, diarré eller kräkningar.

Tiden kan avbokas elektroniskt i tjänsten coronavaccinbokning.fi eller per telefon 09 2353 6001. Om det är under 5 timmar till vaccinationstidpunkten, kan tiden endast avbokas per telefon. Om du avbokar den första vaccinationstiden, annulleras också boostervaccinationen.

Om du har haft coronavirusinfektion, kan du vaccineras, men först 6 månader efter att symptomen började.

Om du ska opereras, ska vaccinet ges minst två veckor innan operationen eller tidigast en vecka efter operationen. Vänligen observera detta då du bokar tid.

Behöver jag något med mig? Hur lång tid tar det?

Alla som vaccineras ska visa upp sitt FPA-kort eller identitetsbevis. Personer som får vaccinet på grund av sin anställning ska även visa upp kommunens personkort eller ett annat bevis på rätt att bli vaccinerad. Vi rekommenderar också att minderåriga tar med sig en utskrift med vårdnadshavarnas samtycke. Samtycket kan ges skriftligt genom att skriva under blanketten nedan. Ladda ner blanketten, fyll i informationen, skriva ut pappret och ge det till den unga. Hen ska ha pappret med sig när hen kommer till vaccinationen.

Cirka fem minuter reserveras för själva vaccineringen. Därtill övervakas personens hälsotillstånd i hälsostationens lokaler i ytterligare cirka 15 minuter efter injektionen. Kom också ihåg att reservera tillräckligt med tid för resorna.

Alla som besöker hälsostationen för att bli vaccinerade ombes använda munskydd, om de inte har hälsomässiga skäl som förhindrar detta.

Länken här leder till THL:s anvisningar till dig som fått coronavirusvaccin (pdf).

Kan man ta ett coronavaccin om man är gravid eller planerar graviditet?

En gravid kvinna kan om hon så önskar ta coronavaccin i vilket skede av graviditeten som helst. Den andra dosen av en vaccinationsserie som inletts före graviditeten kan också tas under graviditeten. Försök till graviditet eller fertilitetsbehandlingar behöver inte heller flyttas på grund av coronavaccination.

Graviditeten ökar risken för att insjukna i en allvarlig coronavirussjukdom och vaccination mot coronavirus skyddar den gravida kvinnan mot coronasjukdomen. Antikroppar som åstadkommits genom coronavaccination har konstaterats överföras från modern till fostret, varvid de också kan skydda det nyfödda barnet. En gravid kvinna kan ta coronavaccinet i sin egen vaccinationstur enligt vaccinationsordningen. Läs mera om coronavaccin och graviditeten på THL:s webbplats. 

Kan man ta coronavaccin om man ammar?

Coronarvaccination kan också tas under amningen. Budbärar-RNA som ingår i mRNA-vaccinet förstörs i människokroppen inom cirka ett dygn och enligt en undersökning som gjorts hos ammande kvinnor transporteras det inte till modersmjölken.

Till följd av vaccinationen bildas antikroppar i mammans kropp. Dessa antikroppar överförs till modersmjölken och kan även skydda spädbarnet. En vaccinerad mamma som ammar smittar inte heller coronaviruset lika lätt till spädbarnet som en ovaccinerad mamma.

 

 

Vaccinprodukterna

Sibbo använder två olika vaccinpreparat: Pfizer-Biontechs Comirnaty och Modernas Spikewax. Båda är mRNA-vaccinpreparat, dvs. deras verkningsmekanism är likadan.

Personer som vaccineras i de allmänna vaccinationspunkterna i Sibbo får Pfizer-Biontechs vaccinpreparat. Skolhälsovården använder Modernas preparat för att vaccinera elever. Valet av vaccinpreparat beror således på vaccinationsstället. Om du besöker en allmän vaccinationspunkt får du Pfizer-Biontechs vaccinpreparat. Om du blir vaccinerad i skolan, får du Modernas vaccinpreparat.

Båda vaccinprodukterna ger omfattande skydd mot viruset efter två injektioner. Den andra injektionen ges 6–12 veckor efter den första dosen. Den första dosen ger alltså inte ännu personen omfattande skydd mot virussjukdomen. När du beställer tid för din första injektion kan du samtidigt beställa tid även för boosterdosen.

Sibbo använder inte längre AstraZenecas Vaxzevria-vaccinpreparat. AstraZenecas vaccinpreparat är ett adenovirusvektorvaccin. Dess verkningsmekanism avviker från mRNA-vaccinpreparatens verkningsmekanism. AstraZenecas vaccinpreparat användes i Sibbo våren 2021, men kommunen avstod från användning av preparatet för att vaccinera under 65-åringar när det i Europa hade upptäckts fall av mycket sällsynta koagulationsrubbningar i blodet. Från och med början av maj 2021 har AstraZenecas vaccinpreparat inte använts som första vaccindos ens för 65 år fyllda, om personen inte särskilt har begärt att bli vaccinerad med AstraZenecas vaccinpreparat. När även personer som fyllt 65 år fick möjligheten att byta boosterpreparatet till ett annat preparat har användningen av AstraZeneca i praktiken helt upphört i Sibbo.

Coronavaccinering. En människohand ger injektionen till en annan människa.

Vem har kraftigt nedsatt immunförsvar?

En tredje vaccindos erbjuds alla personer över 12 år som har ett kraftigt nedsatt immunförsvar på grund av sjukdom eller behandling.

Personer som har någon av följande sjukdomar eller hälsotillstånd eller som får någon av följande behandlingar anses ha ett kraftigt nedsatt immunförsvar:

 • Organtransplantation
 • Stamcellstransplantation
 • Svår eller medelsvår medfödd immunbrist
 • Cancer som behandlas med immunnedsättande läkemedel
 • Autoimmunsjukdomar som behandlas med immunnedsättande biologiska läkemedel eller JAK-blockerare
 • Dialys eller svår kronisk njurinsufficiens
 • Långt framskriden eller oskött HIV
 • Annat svårt immunosuppressivt tillstånd som bedömts av läkare.

Du hittar närmare definitioner av ovannämnda sjukdomar, hälsotillstånd och behandlingar på THL:s webbplats via denna länk.

Vem hör till riskgrupperna?

Personer som har fyllt 70 år eller det här året fyller 70 år hör till riskgrupperna på grund av sin ålder. Åldern är den främsta riskfaktorn när det gäller allvarlig covid-19 sjukdom.

Risken påverkas dessutom av vissa underliggande sjukdomar, och de som lider av dessa löper större risk att drabbas av allvarlig coronavirussjukdom, behöva sjukhus- och intensivvård eller avlida i sjukdomen än den övriga befolkningen.

Till bakgrundssjukdomar som mycket kraftigt ökar risken för allvarlig coronavirussjukdom (grupp 1) hör organtransplantation eller stamcellstransplantation, cancersjukdom under aktiv behandling, svår störning i immunförsvarssystemet, svår kronisk njursjukdom, svår kronisk lungsjukdom, läkemedelsbehandlad typ 2-diabetes och Downs syndrom (vuxna).

Till bakgrundssjukdomar som ökar risken för allvarlig coronavirussjukdom (grupp 2) hör astma som kräver kontinuerlig medicinering, svår hjärtsjukdom, neurologisk sjukdom eller tillstånd som stör andningen, läkemedelsbehandling mot autoimmun sjukdom som försvagar immunförsvaret, svår kronisk leversjukdom, typ 1-diabetes eller binjureinsufficiens, sömnapné, psykossjukdom och sjuklig fetma (BMI över 40).

Läs mer om bakgrundssjukdomar på THL:s webbplats på den här länken. 

Den övriga vuxna befolkningen har vaccinerats först när både de äldre och personer som hör till riskgrupperna på grund av sin sjukdom eller sitt hälsotillstånd har blivit vaccinerade.

Varför vaccineras närståendevårdare och makar som bor i samma hushåll med en äldre person?

Vaccineringen av närståendevårdare och personer över 70 år som bor i samma hushåll med en äldre person i vaccineringstur baserar sig på THL:s rekommendationer. Tack vare denna praxis blir vaccineringen smidigare och den äldre som vaccineras skyddas ytterligare mot smittan. Närståendevårdare kan jämföras med vårdpersonal, eftersom det finns en risk att de kan utsätta sina vårdmottagare för viruset. Utöver risken att föra smitta vidare hör personer som fyllt 70 år också själva till riskgruppen på grund av sin ålder. När till exempel hemvårdens personal gör vaccineringsbesök hemma hos äldre personer, är det ändamålsenligt att samtidigt vaccinera även andra i samma hushåll boende personer som hör till riskgruppen och som även själva i vilket fall som helst snart skulle stå i vaccineringstur.

THL har ändrat åldersgränsen för vaccineringen av makar och andra personer som bor i samma hushåll med en äldre person som står i vaccineringstur. Enligt THL:s rekommendation ska åldersgränsen höjas från den tidigare 65 år till 70 år. Med ändringen vill man rikta vaccineringen till de äldre. I samma hushåll med den äldre boende närståendevårdare kan fortfarande oberoende av sin egen ålder få vaccineringen samtidigt med den vårdbehövande. Den vaccinprodukt som närståendevårdaren får väljs däremot beroende på närståendevårdarens egen ålder.

I samma hushåll boende närståendevårdare vaccineras inte samtidigt när den person som står i vaccineringstur är under 70 år och hör till riskgrupperna.

Mer information om coronavaccineringar och coronavacciner

THL: Vaccinerna fungerar bra mot allvarlig coronavirussjukdom