Coronavaccineringar

Tre orsaker till att ta coronavaccinet:

 1. Vaccinet skyddar dig mot den allvarliga formen av coronaviruset.
 2. Vaccinet skyddar sådana i din närmaste krets som hör till en riskgrupp.
 3. Om du vaccineras hjälper du till att säkerställa att personer som är allvarligt sjuka på grund av annat än coronaviruset får den vård de behöver.

Vaccinationernas framskridning

Personer som hör till grupper som står i tur att vaccineras kan boka tid till coronavaccination. Tidsbokningen är öppen endast för personer som står i vaccinationstur.

Sibbobor som står i vaccinationstur:

Den första och andra vaccindosen

 • Alla Sibbobor som har fyllt 12 år eller är äldre
  dvs. de personer födda 2009 som redan fyllt 12 år och alla som är äldre. Såväl grundfriska som personer som hör till riskgrupperna 1 och 2 .
  Personer som hör till denna grupp kan boka tid genast.
 • Alla barn i åldern 5−11 år (såväl grundfriska som personer som hör till riskgrupper). Personer som hör till denna grupp kan boka tid genast. (För vaccinationsbeslutet av barn krävs samtycke av alla vårdnadshavare. Samtycket kan till exempel ges med denna blankett (länk) som tas med av den vårdnadshavare som kommer till vaccinationen med barnet.)

Den tredje vaccindosen

 •  En tredje vaccindos erbjuds alla personer över 12 år som har ett kraftigt nedsatt immunförsvar på grund av sjukdom eller behandling. Personer som hör till denna grupp kan boka tid genast.
 • Den tredje coronavaccindosen erbjuds till personer som fyllt 60 år samt till personer som hör till de medicinska riskgrupperna 1 och 2 (som har fyllt 18 år). Personer som hör till ovan nämnda grupper kan få den tredje vaccindosen tidigast 3 månader efter den andra vaccindosen. Tidsbeställningen på nätet har öppnats.
 • Den tredje coronavaccindosen erbjuds till alla som fyllt 18 år. Personer som hör till den här gruppen kan få den tredje vaccindosen tidigast 4 månader efter den andra vaccindosen. Nya vaccinationstider öppnas i Sibbo alltid för några veckor framåt per gång. Med andra ord är det möjligt att boka en tredje vaccination tidigast några veckor innan det har förflutit fyra månader från det att man fick sin andra vaccinationsdos.

Den fjärde vaccindosen

 • En fjärde vaccindos rekommenderas för personer över 12 år som har ett kraftigt nedsatt immunförsvar på grund av sjukdom eller behandling.  En boosterdos kan ges 3-4 månader efter den tredje dosen.

Coronavaccineringarna inleddes i Sibbo andra veckan i januari, när det första vaccinpartiet anlände till Sibbo. Sibbo genomför vaccinationerna enligt den nationella ordning som anges av THL. Sibbo kommun informerar om vilka som står i tur att vaccineras bland annat via pressen och på kommunens webbplats. Ingen tvingas att ta vaccinet, men det erbjuds till hela befolkningen. En så stor vaccinationstäckning som möjligt ger bästa resultat i bekämpningen av coronaviruset.

Tidsbokningen för coronavaccinationerna

Tidsbokningen på nätet

Vi ber er i första hand att boka tid via internet på adressen www.coronavaccinbokning.fi. Det går snabbast och enklast att boka tid via webbtjänsten. Endast de personer som står i tur att vaccineras i sin egen kommun kan boka tid via tjänsten Coronavaccinbokning.fi. Du ser vilka grupper står i tur i Sibbo på den här sidan (övan).

Hur fungerar tidsbokningen på nätet?

Den elektroniska tidsbokningen för coronavaccineringen är en gemensam tjänst för hela Nyland och den har producerats av HUS. Man loggar in till tjänsten med personliga nätbankskoder eller mobilcertifikat. Därefter fyller man i en blankett med förhandsuppgifter, vilkas syfte är att säkerställa att personen hör till den grupp som står i vaccineringstur. Efter detta går man vidare till den egentliga tidsbokningen. För att få boka tid åt en annan vuxen person via webbtjänsten måste man ha en fullmakt att sköta denna persons ärenden. I tjänsten Suomi.fi kan man ge eller begära en fullmakt, dvs. rätten att sköta ärenden för en annan person.

I samband med tidsbokningen kan du samtidigt boka tid både till den första vaccinationsdosen och till boostervaccinationen. Du kan boka tid till boostervaccination under en tidsfrist som är 6–12 veckor från den första vaccinationen. Om du redan har fått den första vaccinationsdosen eller har en tid till den första vaccinationen men inte har bokat tid till boostervaccinationen, kan du göra detta i tidsbokningssystemet under en tidsfrist som är tidigast 6 veckor och senast 12 veckor och 5 dagar från den första vaccinationen. En tid för boostervaccinationen kan även bokas på vaccinationsstället i samband med att den första vaccindosen ges, eller vid behov genom att ringa till tidsbeställningen.

Då du bokar tid till den första vaccindosen ska du försäkra dig om att tiden till boostervaccinet säkert passar dig (om den till exempel infaller under semestern). Boostervaccinet måste kunna ges 6−12 veckor efter den första dosen. Boka alltså tid till den första vaccindosen vid en tidpunkt så att den andra dosen kan ges efter 6−12 veckor.

Tidsbokningen per telefon

Obs! Tidsbokningen för coronavaccinationerna per telefon har varit överbelastad under den senaste tiden. Vi ber er i första hand att boka tid via internet på adressen www.coronavaccinbokning.fi.

Om ni inte har möjlighet att boka tid på internet, kan ni ringa hälsocentralens nummer 09 2353 6001 måndag–fredag kl. 9–15. Telefontjänsten har ett återuppringningssystem.

Walk-in-vaccineringstillfällena

Walk-in-vaccineringstillfällena betjänar både personer som inte fått en enda vaccin och personer som redan fått en vaccindos och personer som erbjuds en tredje vaccindos. 5−11-åriga barn vaccineras inte på walk-in mottagningen.

Förutsättningen för att kunna få den andra vaccindosen är att det har hunnit fortlöpa minst 6 veckor efter datumet då man fick sin första vaccindos.

Den tredje dosen kan ges till personer med kraftigt nedsatt immunförsvar tidigast när det har förflutit minst 2 månader från den andra vaccinationsdosen. Till personer som har fyllt 60 år och till över 18-åringar som hör till de medicinska riskgrupperna 1 och 2 kan den tredje dosen ges tidigast när det har förflutit minst 3 månader efter den andra vaccinationsdosen. Den tredje coronavaccinationen erbjuds för tillfället med 4 månaders intervall från den andra vaccindosen till personer i åldern 18-59 år som inte hör till någon av riskgrupperna.

Walk-in-vaccineringstillfällen ordnas:

 • Varje lördag kl. 12–14
 • Och under områdesvalets valdag, söndag 23.1 kl. 12–14.

i Nickby Social- och hälsovårdsstation, på P-våningen, Fysioterapins korridor. Adress: Jussasvägen 14.

Du skall ha med identitetsbevis eller FPA-kort till mottagningen.

Mera om walk-in-mottagningen

Alla som vill bli vaccinerade vid walk-in-mottagningen får ett könummer. Vaccinationen sker i nummerordning. Alla som kommer till mottagningen och tar ett könummer kommer att bli vaccinerade under mottagningstiden. Med andra ord kommer alla som tagit ett könummer under mottagningstiden att få vaccinet fastän själva mottagningstiden skulle löpa ut innan alla i kön har blivit vaccinerade.

Vi ber att alla som besöker mottagningen ser till att iaktta säkerhetsavstånden. Det är också bra att vänta på sin tur utanför stationen om det är möjligt, speciellt om det bildas kö vid mottagningen och det finns mycket folk inomhus. Vi önskar också att bara de personer som vill ha vaccinet närvarar på vaccinationsställena. Till exempel högst en ledsagare per barn som ska vaccineras tillåts.  Vänligen se till att du är helt frisk när du kommer till vaccinationen.

En minderårig kan själv bestämma om att ta coronavaccinet, ifall en professionell inom hälsovården anser, att den unga är baserat på sin ålder och mogenhet kapabel att fatta beslut om sin egen hälsovård. En ung person som inte kan eller vill själv fatta beslut om att ta vaccinet, måste få tillstånd av samtliga vårdnadshavare. Medhåll till att den unga ges coronavaccin kan uttryckas av vårdnadshavarna skriftligen på en blankett. Ladda ner blanketten, skriv ut den, fyll i den och ge den till den unga att medtas till vaccinationsmottagningen.

Vaccinationsställen i Sibbo

Vänligen observera att utanför skilt anmälda så kallade walk-in-vaccineringstillfällen (se ovan för mera info) sker vaccineringen enbart med tidsbeställning. Tiden ska beställas i första hand via tjänsten coronavaccinbokning.fi, alternativt per telefon. Vaccinationsstället kan väljas när man beställer sin tid.

Nickby social- och hälsostation

Vaccinationsställena i Nickby social- och hälsostation (Jussasvägen 14) befinner sig antigen på bottenvåningen i fysioterapins utrymmen eller på första våningen i rum 4. Vänligen kontrollera ditt vaccineringsställe från textmeddelandet du fått.

Vaccinationsställets personal besöker också boendeserviceenheterna och de äldre hemvårdsklienternas hem för att ge vaccineringar där.

Social- och hälsostationen är belägen i Nickby centrum. Vid stationen och i dess närhet finns flera parkeringsplatser.

Nickby social- och hälsostationens huvudingång under vintertid.

Artturi

Vaccinationsstället i Artturi är belägen i Nickby centrum på adressen Norra Skolvägen 3. Artturi ligger mellan Nickby daghem, gamla Sockengården och Aravatalo som är känd för sina muralmålningar.

Det finns parkeringsplatser nära Artturi, och kollektivtrafiken till den närliggande Nickby bussterminal betjänar även dem som vill besöka Artturi.

Parkerade bilar och en byggnad bakom parkeringsplatser.

Hälsovårdspunkten Söderpointti

Vaccinationsställen i södra Sibbo har öppnats vid hälsovårdspunkten Söderpointti som finns i anknytning till Söderkulla apotek (Hälsovägen 2).

Söderpointti är beläget i Söderkulla centrum och det finns parkeringsplatser i närheten.

Fasaden av hälsovårdspunkten Söderpointti. Ingång och fönstrar.

 

 

 

 

 

Rådgivningarna i Sibbo

Vaccinen ges till barnen i åldern 5-11 år vid rådgivningarna i Sibbo.

Nickby rådgivning finns i andra våningen i Nickby social- och hälsostation på adressen Jussasvägen 14. Söderkulla rådgivning betjänar på adressen Amiralsvägen 2 i byggnadens andra våning.

Tillstånd av ung persons förmyndare för coronavaccinering

En ung person som inte kan eller inte vill själv bestämma om att bli vaccinerad mot coronavirus, bör få sin förmyndares medhåll för att erhålla vaccinet. Tillstånd till coronavaccinering kan överlåtas med blanketten nedan. Ladda ner blanketten, skriv ut, fyll i och ge med åt den unga för att medtas till vaccineringen.

Ung persons förmyndares tillstånd för coronavaccinering (pdf)

Blankett för vårdnadshavares samtycke till vaccination av barn

För vaccinationsbeslutet av barn krävs samtycke av alla vårdnadshavare. Samtycket kan till exempel ges med denna blankett (länk) som tas med av den vårdnadshavare som kommer till vaccinationen med barnet. Föra att göra vaccinationssituationen smidigare, önskar vi att vid vaccinationstillfället kunna säkerställa alla vårdnadshavares samtycke till vaccinationen.

Vårdnadshavarna ska också berätta för barnet om vaccinationen på ett sätt som lämpar sig för barnets ålder och utreda barnets åsikt om vaccinationen om det bara är möjligt med tanke på barnets ålder och utvecklingsnivå.

Hur kan man ändra sin vaccinationstid?

Det är möjligt att ändra sin vaccinationstid, ifall lediga vaccinationstider finns till förfogande.

Bokningen eller förändringen av den andra coronavaccindosen är möjligt alltid några veckor framåt åt gången. Nya vaccinationstider öppnas i Sibbo alltid för några veckor framåt per gång.

Följ anvisningarna som medföljt med bekräftelsemeddelandet gällande vaccinationstiden. För att ändra på din vaccinationstid, behöver du antingen bokningskoden som du fick med bekräftelsen eller stark indentifiering antingen med nätbankskoder eller mobil ID.

Ifall du inte har kvar bekräftelsemeddelandet, kan du även ändra tiden i Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikts Vihta-service, länken finns nedan. Du kan ändra språk i övre högra hörnet av internetsidan:

Ifall du inte kan ändra på tiden på internet, kan tidsförändring också skötas per telefon. Observera, att telefonservicen ställvis kan vara  stockad. Tidsbokning för coronavaccineringar, tfn. 09 2353 6001. Telefonservicen har öppet måndag till fredag klockan 9–15.

När ska man inte ta coronavaccin och när ska man avboka tiden?

Om du insjuknar före din vaccinationstid, ska du avboka den. Du får inte komma för att vaccineras om du har feber eller andra plötsliga sjukdomssymptom såsom halsont, hosta, diarré eller kräkningar.

Tiden kan avbokas elektroniskt i tjänsten coronavaccinbokning.fi eller per telefon 09 2353 6001. Om det är under 5 timmar till vaccinationstidpunkten, kan tiden endast avbokas per telefon. Om du avbokar den första vaccinationstiden, annulleras också boostervaccinationen.

Om du har haft coronavirusinfektion, kan du vaccineras, men först 6 månader efter att symptomen började.

Om du ska opereras, ska vaccinet ges minst två veckor innan operationen eller tidigast en vecka efter operationen. Vänligen observera detta då du bokar tid.

Behöver jag något med mig? Hur lång tid tar det?

Alla som vaccineras ska visa upp sitt FPA-kort eller identitetsbevis. Personer som får vaccinet på grund av sin anställning ska även visa upp kommunens personkort eller ett annat bevis på rätt att bli vaccinerad. Vi rekommenderar också att minderåriga tar med sig en utskrift med vårdnadshavarnas samtycke. Samtycket kan ges skriftligt genom att skriva under blanketten nedan. Ladda ner blanketten, fyll i informationen, skriva ut pappret och ge det till den unga. Hen ska ha pappret med sig när hen kommer till vaccinationen.

Cirka fem minuter reserveras för själva vaccineringen. Därtill övervakas personens hälsotillstånd i hälsostationens lokaler i ytterligare cirka 15 minuter efter injektionen. Kom också ihåg att reservera tillräckligt med tid för resorna.

Alla som besöker hälsostationen för att bli vaccinerade ombes använda munskydd, om de inte har hälsomässiga skäl som förhindrar detta.

Länken här leder till THL:s anvisningar till dig som fått coronavirusvaccin (pdf).

Kan man ta ett coronavaccin om man är gravid eller planerar graviditet?

En gravid kvinna kan om hon så önskar ta coronavaccin i vilket skede av graviditeten som helst. Den andra dosen av en vaccinationsserie som inletts före graviditeten kan också tas under graviditeten. Försök till graviditet eller fertilitetsbehandlingar behöver inte heller flyttas på grund av coronavaccination.

Graviditeten ökar risken för att insjukna i en allvarlig coronavirussjukdom och vaccination mot coronavirus skyddar den gravida kvinnan mot coronasjukdomen. Antikroppar som åstadkommits genom coronavaccination har konstaterats överföras från modern till fostret, varvid de också kan skydda det nyfödda barnet. En gravid kvinna kan ta coronavaccinet i sin egen vaccinationstur enligt vaccinationsordningen. Läs mera om coronavaccin och graviditeten på THL:s webbplats. 

Kan man ta coronavaccin om man ammar?

Coronarvaccination kan också tas under amningen. Budbärar-RNA som ingår i mRNA-vaccinet förstörs i människokroppen inom cirka ett dygn och enligt en undersökning som gjorts hos ammande kvinnor transporteras det inte till modersmjölken.

Till följd av vaccinationen bildas antikroppar i mammans kropp. Dessa antikroppar överförs till modersmjölken och kan även skydda spädbarnet. En vaccinerad mamma som ammar smittar inte heller coronaviruset lika lätt till spädbarnet som en ovaccinerad mamma.

 

 

Coronaintyg över coronavaccinationer som getts utomlands

Sibbo kommun beviljar inte EU-coronaintyg över coronavaccinationer som getts utomlands. EU-coronaintyget ges av det land eller den kommun i Finland där du vaccinerats. Begär alltså intyget av det land där du har vaccinerats.

Kommunen inte ens har tekniska möjligheter att formulera coronaintyg för personer som vaccinerats utomlands. Uppgifter om vaccinationer som getts någon annanstans än i Finland kan antecknas i den digitala patientjournalen, men ett vaccinationsintyg skapas inte på Mina Kanta-sidor över dessa vaccinationer.

Vaccinprodukterna

Sibbo använder två olika vaccinpreparat: Pfizer-Biontechs Comirnaty och Modernas Spikewax. Båda är mRNA-vaccinpreparat, dvs. deras verkningsmekanism är likadan. Janssens adenovirusvaccin kan vid undantagssituationer beställas till Sibbo. Coronavaccinet för 5–11-åringar är BioNTech-Pfizerin Comirnaty, som barnen får ett eget preparat av för just denna åldersgrupp.

Personer som vaccineras i de allmänna vaccinationspunkterna i Sibbo får Pfizer-Biontechs vaccinpreparat. Skolhälsovården använde Modernas preparat för att vaccinera elever.

I fortsättningen är det möjligt att beställa Janssens adenovirusvektorvaccin (Johnson & Johnson) till Sibbo. Förutsättningen är att personen av någon anledning inte kan vaccineras med ett mRNA-preparat. Också personer som är över 65 år gamla och inte ännu har fått en enda vaccindos kan välja att bli vaccinerade med Janssens vaccinpreparat i stället för ett mRNA-preparat. Janssens vaccinpreparat används inte aktivt i Sibbo, men i ovan nämnda fall är det möjligt att beställa preparatet om personen meddelar om det på förhand. I dessa fall ska man beställa en vaccinationstid genom att ringa hälsostationens nummer 09 2353 6001 måndag–fredag kl. 9–15 och nämna behovet av att få just Janssens adenovirusvektorvaccin när man fastställer tiden.

Modernas vaccin ges inte till män och pojkar under 30 år

Sibbo kommun vaccinerar inte längre män och pojkar under 30 år med Modernas coronavaccin. Institutet för hälsa och välfärd (THL) meddelade 7.10.2021 att Modernas vaccin Spikevax inte tillsvidare ska ges till män och pojkar under 30 år. Det är fråga om en säkerhetsåtgärd. Enligt en nordisk uppföljningsundersökning har personer som vaccinerats med Modernas vaccin Spikevax en proportionellt sett större risk att få inflammation i hjärtmuskeln än personer som har fått Pfizer-Biontechs vaccin Comirnaty. Risken för inflammation i hjärtmuskeln är också större hos män än kvinnor. Hos kvinnor och äldre män är risken betydligt lägre. Enligt THL kan Modernas vaccin Spikevax fortsättningsvis ges till både män och kvinnor som fyllt 30 år och till kvinnor under 30 år.

Sibbo använder inte längre AstraZenecas Vaxzevria-vaccinpreparat

AstraZenecas vaccinpreparat är ett adenovirusvektorvaccin. Dess verkningsmekanism avviker från mRNA-vaccinpreparatens verkningsmekanism. AstraZenecas vaccinpreparat användes i Sibbo våren 2021, men kommunen avstod från användning av preparatet för att vaccinera under 65-åringar när det i Europa hade upptäckts fall av mycket sällsynta koagulationsrubbningar i blodet. Från och med början av maj 2021 har AstraZenecas vaccinpreparat inte använts som första vaccindos ens för 65 år fyllda, om personen inte särskilt har begärt att bli vaccinerad med AstraZenecas vaccinpreparat. När även personer som fyllt 65 år fick möjligheten att byta boosterpreparatet till ett annat preparat har användningen av AstraZeneca i praktiken helt upphört i Sibbo.

Coronavaccinering. En människohand ger injektionen till en annan människa.

Vem har kraftigt nedsatt immunförsvar?

En tredje vaccindos erbjuds alla personer över 12 år som har ett kraftigt nedsatt immunförsvar på grund av sjukdom eller behandling.

Personer som har någon av följande sjukdomar eller hälsotillstånd eller som får någon av följande behandlingar anses ha ett kraftigt nedsatt immunförsvar:

 • Organtransplantation
 • Stamcellstransplantation
 • Svår eller medelsvår medfödd immunbrist
 • Cancer som behandlas med immunnedsättande läkemedel
 • Autoimmunsjukdomar som behandlas med immunnedsättande biologiska läkemedel eller JAK-blockerare
 • Dialys eller svår kronisk njurinsufficiens
 • Långt framskriden eller oskött HIV
 • Annat svårt immunosuppressivt tillstånd som bedömts av läkare.

Du hittar närmare definitioner av ovannämnda sjukdomar, hälsotillstånd och behandlingar på THL:s webbplats via denna länk.

Vem hör till riskgrupperna?

Personer som har fyllt 70 år eller det här året fyller 70 år hör till riskgrupperna på grund av sin ålder. Åldern är den främsta riskfaktorn när det gäller allvarlig covid-19 sjukdom.

Risken påverkas dessutom av vissa underliggande sjukdomar, och de som lider av dessa löper större risk att drabbas av allvarlig coronavirussjukdom, behöva sjukhus- och intensivvård eller avlida i sjukdomen än den övriga befolkningen.

Till bakgrundssjukdomar som mycket kraftigt ökar risken för allvarlig coronavirussjukdom (grupp 1) hör organtransplantation eller stamcellstransplantation, cancersjukdom under aktiv behandling, svår störning i immunförsvarssystemet, svår kronisk njursjukdom, svår kronisk lungsjukdom, läkemedelsbehandlad typ 2-diabetes och Downs syndrom (vuxna).

Till bakgrundssjukdomar som ökar risken för allvarlig coronavirussjukdom (grupp 2) hör astma som kräver kontinuerlig medicinering, svår hjärtsjukdom, neurologisk sjukdom eller tillstånd som stör andningen, läkemedelsbehandling mot autoimmun sjukdom som försvagar immunförsvaret, svår kronisk leversjukdom, typ 1-diabetes eller binjureinsufficiens, sömnapné, psykossjukdom, graviditet och sjuklig fetma (BMI över 40).

Läs mer om bakgrundssjukdomar på THL:s webbplats på den här länken. 

Den övriga vuxna befolkningen har vaccinerats först när både de äldre och personer som hör till riskgrupperna på grund av sin sjukdom eller sitt hälsotillstånd har blivit vaccinerade.

Vilka barn i åldern 5−11 år hör till riskgrupperna?

THL rekommenderar tills vidare att endast barn i åldern 5−11 år som hör till riskgrupper erbjuds coronavaccination.

Enligt THL:s anvisning hör barn som har någon av nedannämnda sjukdomar, behandlingar eller hälsotillstånd till riskgrupperna. Största delen av nedannämnda sjukdomar är mycket sällsynta och barnet övervakas i detta fall av den specialiserade sjukvården. Den behandlande specialläkaren är bäst lämpad att bedöma om ett barn hör till riskgruppen.

 • organtransplantation eller stamcellstransplantation
 • allvarlig immunsuppressiv behandling eller allvarlig immunbrist
 • kronisk lungsjukdom
 • en del hjärtsjukdomar hos barn
 • kronisk njursjukdom
 • svår kronisk leversjukdom
 • övervikt, ISO-BMI minst 30
 • neurologiska sjukdomar som förorsakar andningssvikt och/eller ökar infektionskänsligheten
 • Downs syndrom
 • diabetes typ 1 och 2
 • astma som kräver regelbunden medicinering.

Du hittar närmare definitioner av ovannämnda sjukdomar, hälsotillstånd och behandlingar på THL:s webbplats via denna länk.

Mer information om coronavaccineringar och coronavacciner

THL: Tredje vaccindoser – frågor och svar