De första utkasten till gatu- och parkplanerna för Nickby gårds centrum läggs fram

Planerna är framlagda 20.6–14.8.2024, och då är det möjligt att lämna in anmärkningar om dem. Du kan granska utkasten till gatu- och parkplanerna under deras framläggningstid i SibboInfo i kommunens huvudbibliotek eller på kommunens webbplats på adressen https://www.sipoo.fi/sv/gator-och-trafik/synliga-gatuplaner/. Du kan lämna in eventuella anmärkningar om planerna under framläggningstiden till tekniska utskottet i Sibbo kommun (PB 7, 04130 SIBBO eller registrering@sibbo.fi).

Detaljplanen för NG8 Nickby gårds centrum godkändes av Sibbo kommunfullmäktige den 8 juni 2023. Detaljplanen har inte ännu vunnit laga kraft, eftersom behandlingen av inlämnade besvär ännu pågår. Planeringen av områdets infrastruktur, såsom gator, främjas dock redan under behandlingstiden.

Utkast till gatu- och parkplanerna kan läggas fram utan att detaljplanen har vunnit laga kraft. Planerna lämnas för godkännande först efter att planen har vunnit laga kraft.

Planerarna är på plats i Festsalen i dag den 19 juni kl. 17–18.30

Vänligen beakta att det är möjligt att bekanta sig med planerna under en tillställning som ordnas i dag den 19 juni kl.17–18.30 i Festsalen (Gamla vattentornsbacken 1) i Nickby.

Områdets planerare är på plats och presenterar planerna och svarar på frågor. Välkomna!

Senast uppdaterad 19.06.2024