Nikkilän Kartanon keskuksen ensimmäiset katu- ja puistosuunnitelmaluonnokset tulevat nähtäville

Suunnitelmat ovat nähtävillä 20.6.-14.8.2024, jolloin niistä on mahdollista antaa muistutuksia. Katu- ja puistosuunnitelmien luonnoksia voit tarkastella niiden nähtävilläolon aikana kunnan pääkirjaston SipooInfo-pisteessä tai kunnan verkkosivuilla osoitteessa: www.sipoo.fi/katujapuistosuunnitelmat . Mahdollisen muistutuksen suunnitelmista voit toimittaa nähtävilläoloaikana kunnan tekniselle valiokunnalle (PL7, 04131 SIPOO tai kirjaamo@sipoo.fi).

Nikkilän kartanon keskuksen asemakaava (NG8) on hyväksytty 8.6.2023 Sipoon kunnanvaltuustossa. Asemakaava ei ole vielä saanut lainvoimaa, sillä siitä jätettyjen valitusten käsittely on kesken. Alueen infrastruktuurin, kuten katujen, suunnittelua kuitenkin edistetään jo valitusten käsittelyn aikana.

Katu- ja puistosuunnitelmat voidaan viedä luonnoksina nähtäville ilman kaavan voimassaoloa. Hyväksyttäväksi suunnitelmat viedään vasta kaavan saatua lainvoiman.

Suunnittelijat tavattavissa Juhlatalolla tänään 19.6. klo 17–18.30

Muistathan, että suunnitelmiin on mahdollista tutustua Nikkilässä Juhlatalolla (Vanha Vesitorninmäki 1) tänään 19.6. klo 17–18.30 järjestettävässä tilaisuudessa.

Paikalla esittelemässä suunnitelmia ja kysymyksiin vastaamassa ovat alueen suunnittelijat. Tervetuloa!

Viimeksi muokattu 19.06.2024