Coronavaccin mot omikronvarianter nu tillgängligt i Sibbo

Variantvaccinet används uttryckligen för boosterdosen. Om du precis har börjat din vaccinationsserie, dvs. om du behöver ett första eller andra vaccin, får du det ursprungliga vaccinpreparatet. Personer med kraftigt nedsatt immunförsvar får variantvaccinet från och med den fjärde dosen.

Du kan kontrollera på kommunens webbplats www.sipoo.fi/sv/coronavaccineringar om det rekommenderas att du får en boosterdos. Det rekommenderade antalet vaccindoser och dosintervallet varierar och beror bland annat på personens ålder, om personen eventuellt har haft sjukdomen eller om personen tillhör någon riskgrupp för coronavirussjukdom.

Institutet för hälsa och välfärd (THL) rekommenderar en ny boostervaccination mot corona i höst för alla som fyllt 65 år, alla som fyllt 18 år och hör till medicinska riskgrupper samt alla som fyllt 12 år och har kraftigt nedsatt immunförsvar.

Influensavaccin vid samma besök från och med november

Från och med början av november (1.11.2022) kan man få två vacciner vid coronavaccinationsbesöket i Sibbo. Den som har bokat tid för coronavaccination kan om så önskas samtidigt få influensavaccin.

Man behöver inte på förhand meddela att man också vill ha influensavaccinet vid besöket och ingen separat tid behövs för influensavaccinationen. Det räcker med att säga att man också vill ha influensavaccinet när man kommer till coronavaccinationsbesöket.

Vaccinationerna mot säsongsinfluensa inleds 1.11.2022 i Sibbo. Mer information om vaccinationerna mot säsongsinfluensa finns på kommunens webbplats: www.sipoo.fi/sv/kategori/kungorelser .

Länkar:

Information om coronavaccineringar på sibbo.fi
Kungörelse om vaccinationer mot säsongsinfluensa på sibbo.fi

 

Senast uppdaterad 14.10.2022