Begränsningarna för offentliga tillställningar avvecklas från och med den 14 februari

Offentliga tillställningar och allmänna sammankomster kan ordnas relativt fritt också i Sibbo från och med den 14 februari. Antalet personer vid evenemang begränsas inte längre av sammankomstbegränsningar, men begränsningarna som gäller för användning av lokaler kräver fortfarande att man hindrar smittorisken som orsakas av närkontakt.

Arrangörerna ansvariga för kundlokaler och allmänna lokaler ska alltså ordna användningen av lokalerna på ett sätt som förebygger risken att kunderna eller verksamhetsdeltagarna smittas av coronaviruset på grund av nära kontakter med varandra. Arrangören kan till exempel begränsa antalet kunder, gradera besökarnas deltagande och/eller arrangera utrymmet och placeringen av kundplatserna.

Länkar:

Regionförvaltningsverkets meddelande 11.2.2022: Uudenmaan kokoontumisrajoitukset kumotaan maanantaina 14.2. (endast på finska)
Sibbo.fi: Rekommendationer och begränsningar som gäller i Sibbo

 

Senast uppdaterad 11.02.2022