Rekommendationer och begränsningar under coronapandemin

Avsikten med begräsningarna och rekommendationerna är att hindra spridningen av coronaviruset. Vi har sammanställt rekommendationerna och begränsningarna som gäller i Sibbo på den här sidan.

När rekommendationerna och begränsningarna ändras, strävar vi efter att uppdatera informationen på den här sidan så fort som möjligt. Vid plötsliga ändringar kan det dock förekomma ett litet dröjsmål. Du får den mest aktuella informationen om de riksomfattande rekommendationerna på statsrådets webbplats och om regionförvaltningens rekommendationer på dess webbplats.

Rekommendationer och begränsningar som gäller i Sibbo under coronapandemin

(Uppdaterad 31.5.2022)

När du är sjuk

Anvisningar om coronavirusprovtagningen får du via den här länken.

Stanna hemma om du har symtom som kan antyda på coronaviruset.

Säkerhetsavstånd

Sträva efter att hålla säkerhetsavstånd till andra människor bland annat på offentliga platser, i kollektivtrafiken samt vid evenemang och tillställningar.

Hand- och hosthygien

Följ god hand- och hosthygien. Läs THLs anvisningar här.

Användning av munskydd

Den allmänna rekommendationen om munskydd för medborgare har slopats med tre undantag. THL rekommenderar fortsatt användning av munskydd i offentliga lokaler och trafikmedel:

 • för personer som söker sig till vård eller test på grund av misstanke om corona
 • för personer med symtom på luftvägsinfektion, men som måste röra sig utanför hemmet
 • för personer som vet att de har exponerats för coronaviruset (t.ex. smittor har konstaterats i familjen) och som inte kan undvika närkontakter utanför hemmet.

Trots uppdateringen av rekommendationen kan var och en enligt eget övervägande fortfarande använda munskydd till exempel i sådana inomhuslokaler där det är svårt att undvika närkontakter.

Arbete på distans

Den omfattande rekommendationen om distansarbete upphörde i Sibbo vid utgången av februari 2022. Det rekommenderas att arbetsgivare gradvis börjar övergå till att kombinera distansarbete med närvaroarbete.

Offentliga tillställningar

Regionförvaltningsverket i Södra Finland har beslutat att avveckla sammankomstbegränsningarna för offentliga tillställningar och allmänna sammankomster inom Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt från och med den 14 februari.

Offentliga tillställningar och allmänna sammankomster kan ordnas relativt fritt också i Sibbo från och med den 14 februari.

Användningen av kundlokaler och offentliga lokaler begränsas med allmänna hygienkrav. (närmare nedan: ”Kund- och andra lokaler som är öppna för allmänheten”)

Privata tillställningar

Privata tillställningar kan anordnas relativt fritt, så länge man tar hänsyn till hälso- och säkerhetsåtgärder. Kommunen rekommenderar att privata tillställningar särskilt inomhus ordnas på ett sätt som ger deltagarna möjlighet att hålla avstånd till varandra och iaktta god handhygien.

Hobbyer

Lokaler som används för hobby- och motionsverksamhet öppnas även för vuxna den 1 februari.

Säkerhetsrekommendationer i hobbyverksamhet

  • Hobbyverksamhet är tillåtet att ordnas utan restriktioner gällande deltagarantal såväl inne som ute
  • Det rekommenderas att hobbygruppen har alltid samma sammansättning och namnen på alla närvarande skrivs upp.
  • Vid tävlingsverksamhet ska hälsosäkerhetsanvisningarna för hobbyverksamhet följas, dvs. deltagarna ska iaktta säkerhetsavstånden och god handhygien.
  • Vid hobbyverksamheten ska man sträva efter att undvika nära kontakter, men spelliknande träning är tillåten.
  • Deltagarna ges anvisningar om rätt hand- och hosthygien och om hur de ska göra om de får symtom.

Besök på boendeenheter

Akut- och rehabiliteringsavdelningen och boendeenheter

Vi välkomnar besök, enligt besöksansvisningarna, på de äldres boendeenheter och akut- och rehabiliteringsavdelningen. Det är också möjligt att besöka hem, fira bemärkelsedagar och göra utflykter, men ordnat på ett så tryggt vis som möjligt. Alla besök ska alltid avtalas om med personalen på förhand.

Genom att följa anvisningarna kan du bidra till ett tryggt besök för dig, för den du besöker och för vår personal. Vänligen läs besöksanvisningarna på den här länken. 

Kund- och andra lokaler som är öppna för allmänheten

Det beslut om hälsosäker användning av utrymmen för kunder och allmänhet som var i kraft i Nyland har upphört tisdagen den 15 mars.

Paragraf 58 c i lagen om smittsamma sjukdomar som gäller allmänna hygienkrav fortfarande är i kraft i hela Finland. Den gäller utan särskilt myndighetsbeslut alla utrymmen som är öppna för allmänheten eller avsedda för kunder och deltagare och är i kraft till och med den 30 juni 2022.

För att förbättra hälsosäkerheten måste aktörerna som ansvarar för utrymmena uppfylla följande skyldigheter:

 • kunderna och deltagarna ska ha möjlighet att rengöra händerna
 • kunderna och deltagarna ska ges instruktioner om att hålla tillräckligt avstånd, rengöra händerna och andra motsvarande rutiner som förhindrar spridning av smitta
 • rengöringen av utrymmen och ytor ska effektiviseras
 • kundernas och deltagarnas vistelse ska ordnas så glest som möjligt med beaktande av verksamhetens särdrag. Eventuella kundplatser ska placeras tillräckligt långt från varandra.

Resor

De riksomfattande rekommendationerna och begränsningarna gäller, såsom att undvika onödiga resor till andra än de länder för vilka resebegränsningarna avskaffats. Man kan resa i hemlandet om man följer de hälso- och säkerhetsanvisningar som gäller coronaviruset. Om man är sjuk, ska man undvika alla slags resor.

Statsrådet: Begränsningar under coronavirusepidemin

Restauranger, kaféer och serveringsställen

De riksomfattande och Nylands rekommendationerna och begränsningarna angående öppettider och utskänkningstider gäller i Sibbo.

Statsrådet: Begränsningar under coronavirusepidemin

Sibbo kommun följer statsrådets och Nylands regionala koordineringsgrupps riktlinjer då kommunen ger rekommendationer och begränsningar samt i sin kommunikation. Förutom experter från HUS, THL och regionförvaltningsverket ingår det i koordineringsgruppen representanter från kommunerna och större privata hälsovårdsföretag.

Mer information

HUS: Det regionala coronavirusepidemiläget och rekommendationer
Statsrådet: Begränsningar under coronavirusepidemin
Regionförvaltningen