Rekommendationer och begränsningar under coronapandemin

Avsikten med begräsningarna och rekommendationerna är att hindra spridningen av coronaviruset. Vi har sammanställt rekommendationerna och begränsningarna som gäller i Sibbo på den här sidan.

När rekommendationerna och begränsningarna ändras, strävar vi efter att uppdatera informationen på den här sidan så fort som möjligt. Vid plötsliga ändringar kan det dock förekomma ett litet dröjsmål. Du får den mest aktuella informationen om de riksomfattande rekommendationerna på statsrådets webbplats och om regionförvaltningens rekommendationer på dess webbplats.

Rekommendationer och begränsningar som gäller i Sibbo under coronapandemin

(Uppdaterad 4.7.2022)

När du är sjuk

Anvisningar om coronavirusprovtagningen får du via den här länken.

Stanna hemma om du har symtom som kan antyda på coronaviruset.

Säkerhetsavstånd

Håll avstånd till andra enligt eget övervägande. Risken för smitta utomhus är mycket liten om du inte vistas länge i hård trängsel.

Hand- och hosthygien

Tvätta händerna ofta med tvål och vatten i minst 20 sekunder.

Det lönar sig särskilt att tvätta händerna:

 • när du kommer in efter att ha varit utomhus
 • före matlagning och innan du äter
 • alltid efter toalettbesök
 • efter att du hostat, nyst eller snutit dig
 • när du har vidrört samma ytor som en förkyld person.

Kom också ihåg att torka händerna ordentligt. Byt ofta handduk hemma. Torka händerna noggrant utanför hemmet efter tvätt, antingen i en ren, torr pappershandduk för engångsbruk eller i en rullhandduk.

Om du inte kan tvätta händerna ska du använda ett alkoholbaserat eller annat handdesinfektionsmedel som godkänts av kemikaliemyndigheten.

Rör inte vid ögonen, näsan eller munnen om du inte alldeles nyss har tvättat händerna.

Hosta och nys i en pappersnäsduk och kasta näsduken genast i soporna. Om du inte har en näsduk till hands, hosta eller nys i armvecket, inte mot handen.

Användning av munskydd

Munskydd förhindrar dropparnas spridning i omgivningen. När du använder munskydd skyddar du andra mot smitta.

Vi rekommenderar att du fortfarande använder munskydd i offentliga lokaler och trafikmedel om

 • du söker dig till vård eller test på grund av misstanke om corona
 • du har symtom på luftvägsinfektion, men det är nödvändigt att du rör dig utanför hemmet
 • du vet att du har exponerats för coronaviruset, till exempel har smittan konstaterats i din familj, men du kan inte undvika närkontakter utanför hemmet.

Munskyddet skyddar i viss mån även bäraren beroende på typ av munskydd. Även om vaccinationerna på ett utmärkt sätt skyddar mot en allvarlig sjukdom kan du fortfarande smittas.

Särskilt för ovaccinerade som fyllt 12 år och för alla som löper risk att få en allvarlig coronavirussjukdom lönar det sig att överväga att använda munskydd som också skyddar sin bärare effektivt. För dem som hör till riskgrupperna lönar det sig att överväga användning av munskydd även om de är helt vaccinerade.

Arbete på distans

Den omfattande rekommendationen om distansarbete upphörde i Sibbo vid utgången av februari 2022.

Offentliga tillställningar

De temporära förpliktelserna i enlighet med lagen om smittsamma sjukdomar som gäller till exempel evenemang, kundlokaler och restauranger upphörde den 30 juni 2022.

Privata tillställningar

Privata tillställningar kan anordnas fritt. Kommunen rekommenderar att privata tillställningar särskilt inomhus ordnas på ett sätt som ger deltagarna möjlighet att hålla avstånd till varandra och iaktta god handhygien.

Hobbyer

Säkerhetsrekommendationer i hobbyverksamhet

  • Hobbyverksamhet är tillåtet att ordnas utan restriktioner gällande deltagarantal såväl inne som ute
  • Det rekommenderas att hobbygruppen har alltid samma sammansättning och namnen på alla närvarande skrivs upp.
  • Vid tävlingsverksamhet ska hälsosäkerhetsanvisningarna för hobbyverksamhet följas, dvs. deltagarna ska iaktta säkerhetsavstånden och god handhygien.
  • Vid hobbyverksamheten ska man sträva efter att undvika nära kontakter, men spelliknande träning är tillåten.
  • Deltagarna ges anvisningar om rätt hand- och hosthygien och om hur de ska göra om de får symtom.

Besök på boendeenheter

Akut- och rehabiliteringsavdelningen och boendeenheter

Vi välkomnar besök, enligt besöksansvisningarna, på de äldres boendeenheter och akut- och rehabiliteringsavdelningen. Det är också möjligt att besöka hem, fira bemärkelsedagar och göra utflykter, men ordnat på ett så tryggt vis som möjligt. Alla besök ska alltid avtalas om med personalen på förhand.

Genom att följa anvisningarna kan du bidra till ett tryggt besök för dig, för den du besöker och för vår personal. Vänligen läs besöksanvisningarna på den här länken. 

Kund- och andra lokaler som är öppna för allmänheten

De temporära förpliktelserna i enlighet med lagen om smittsamma sjukdomar som gäller till exempel evenemang, kundlokaler och restauranger upphörde den 30 juni 2022.

Resor

De riksomfattande rekommendationerna och begränsningarna gäller, såsom att undvika onödiga resor till andra än de länder för vilka resebegränsningarna avskaffats. Man kan resa i hemlandet om man följer de hälso- och säkerhetsanvisningar som gäller coronaviruset. Om man är sjuk, ska man undvika alla slags resor.

Statsrådet: Begränsningar under coronavirusepidemin

Restauranger, kaféer och serveringsställen

De riksomfattande och Nylands rekommendationerna och begränsningarna angående öppettider och utskänkningstider gäller i Sibbo.

Statsrådet: Begränsningar under coronavirusepidemin

Sibbo kommun följer statsrådets och Nylands regionala koordineringsgrupps riktlinjer då kommunen ger rekommendationer och begränsningar samt i sin kommunikation. Förutom experter från HUS, THL och regionförvaltningsverket ingår det i koordineringsgruppen representanter från kommunerna och större privata hälsovårdsföretag.

Mer information

HUS: Det regionala coronavirusepidemiläget och rekommendationer
Statsrådet: Begränsningar under coronavirusepidemin
Regionförvaltningen