Rekommendationer och begränsningar under coronapandemin

Avsikten med begräsningarna och rekommendationerna är att hindra spridningen av coronaviruset. Vi har sammanställt rekommendationerna och begränsningarna som gäller i Sibbo på den här sidan.

När rekommendationerna och begränsningarna ändras, strävar vi efter att uppdatera informationen på den här sidan så fort som möjligt. Vid plötsliga ändringar kan det dock förekomma ett litet dröjsmål. Du får den mest aktuella informationen om de riksomfattande rekommendationerna på statsrådets webbplats och om regionförvaltningens rekommendationer på dess webbplats.

Rekommendationer och begränsningar som gäller i Sibbo under coronapandemin

(Uppdaterad 5.1.2023)

När du är sjuk

Stanna hemma om du har symtom som kan antyda på coronaviruset.

Säkerhetsavstånd

Håll avstånd till andra enligt eget övervägande. Risken för smitta utomhus är mycket liten om du inte vistas länge i hård trängsel.

Hand- och hosthygien

Tvätta händerna ofta med tvål och vatten i minst 20 sekunder.

Det lönar sig särskilt att tvätta händerna:

  • när du kommer in efter att ha varit utomhus
  • före matlagning och innan du äter
  • alltid efter toalettbesök
  • efter att du hostat, nyst eller snutit dig
  • när du har vidrört samma ytor som en förkyld person.

Kom också ihåg att torka händerna ordentligt. Byt ofta handduk hemma. Torka händerna noggrant utanför hemmet efter tvätt, antingen i en ren, torr pappershandduk för engångsbruk eller i en rullhandduk.

Om du inte kan tvätta händerna ska du använda ett alkoholbaserat eller annat handdesinfektionsmedel som godkänts av kemikaliemyndigheten.

Rör inte vid ögonen, näsan eller munnen om du inte alldeles nyss har tvättat händerna.

Hosta och nys i en pappersnäsduk och kasta näsduken genast i soporna. Om du inte har en näsduk till hands, hosta eller nys i armvecket, inte mot handen.

Användning av munskydd

Munskydd förhindrar dropparnas spridning i omgivningen. När du använder munskydd skyddar du andra mot smitta.

Vi rekommenderar att du fortfarande använder munskydd i offentliga lokaler och trafikmedel om

  • du söker dig till vård eller test på grund av misstanke om corona
  • du har symtom på luftvägsinfektion, men det är nödvändigt att du rör dig utanför hemmet
  • du vet att du har exponerats för coronaviruset, till exempel har smittan konstaterats i din familj, men du kan inte undvika närkontakter utanför hemmet.

Munskyddet skyddar i viss mån även bäraren beroende på typ av munskydd. Även om vaccinationerna på ett utmärkt sätt skyddar mot en allvarlig sjukdom kan du fortfarande smittas.

Särskilt för ovaccinerade som fyllt 12 år och för alla som löper risk att få en allvarlig coronavirussjukdom lönar det sig att överväga att använda munskydd som också skyddar sin bärare effektivt. För dem som hör till riskgrupperna lönar det sig att överväga användning av munskydd även om de är helt vaccinerade.

Arbete på distans

Den omfattande rekommendationen om distansarbete upphörde i Sibbo vid utgången av februari 2022.

Offentliga tillställningar

De temporära förpliktelserna i enlighet med lagen om smittsamma sjukdomar som gäller till exempel evenemang, kundlokaler och restauranger upphörde den 30 juni 2022.

Privata tillställningar

Privata tillställningar kan anordnas fritt.

Kund- och andra lokaler som är öppna för allmänheten

De temporära förpliktelserna i enlighet med lagen om smittsamma sjukdomar som gäller till exempel evenemang, kundlokaler och restauranger upphörde den 30 juni 2022.