Begäran om utlåtande senast 20.11.2020 om arbetstider och lov under läsåret 2021–2022 i Sibbo kommuns förskolor, grundskolor och gymnasier

Enligt Sibbo kommuns förvaltningsstadga godkänner bildningsutskottet inom ramen för lagstiftningen skolornas arbetstider och lov för respektive läsår.

Hörande av elevkårer, ungdomsfullmäktige och vårdnadshavare

Utbildningsanordnaren ska främja alla elevers delaktighet och se till att alla elever har möjlighet att delta i skolans verksamhet och utveckling samt att de har möjlighet att uttrycka sin åsikt i frågor som gäller elevernas ställning. Eleverna ska ges möjlighet att delta i beredningen av läroplanen och de planer som hänför sig till den och i beredningen av skolans ordningsstadga. Utbildningsanordnaren ska höra skolans elevkår innan de planer och regler som nämnts ovan fastställs och innan andra beslut som väsentligt inverkar på elevernas ställning fattas.

Utbildningsanordnaren ska regelbundet utreda elevernas och deras vårdnadshavares åsikter om skolans och utbildningsanordnarens verksamhet.

Utlåtanden om arbetstider och lov för läsåret 2021–2022 bes av skolornas elevkårer och ungdomsfullmäktige. Enskilda vårdnadshavare och andra kommuninvånare kan också ge ett eget utlåtande. Utlåtanden bes via ett digitalt formulär, antigen genom att godkänna det utarbetade förslaget eller genom att lämna in ett motförslag senast 20.11.2020.

Sibbo kommuns utbildningstjänster ger följande förslag till arbetstider och lov läsåret 2021–2022

Förslag till arbetstider och lov läsåret 2021–2022 (188 dagar):

  • Läsåret inleds tisdag 10.8.2021
  • Hösttermin: (tis.) 10.8.2021 – (tis.) 21.12.2021
  • Höstlovet: (ons.) 20.10.2021 – (fre.) 22.10.2021
  • Jullov: (ons.) 22.12.2021 – (sön.) 9.1.2022
  • Vårtermin: (mån.) 10.1.2022 – (lör.) 4.6.2022
  • Sportlov: vecka 8 (mån.) 21.2.2022 – (sön.) 27.2.2022
  • Lovdagar: Skärtorsdag 14.4.2022 och fredag efter Kristi himmelsfärdsdag 27.5.2022
  • Läsåret avslutas (lör.) 4.6.2022

Läsårets 188 arbetsdagar fördelas således enligt följande: 92 arbetsdagar under höstterminen och 96 arbetsdagar under vårterminen.

Länk till utlåtandeformuläret:
https://forms.gle/2ziMgz3YBVFWFKwx7

Senast uppdaterad 06.11.2020