Lausuntoa pyydetään lukuvuoden 2021–2022 työ- ja loma-ajoista Sipoon kunnan esikouluissa, peruskouluissa ja lukioissa 20.11.2020 mennessä

Sipoon kunnan hallintosäännön mukaan sivistysvaliokunta hyväksyy kunnan koulujen lukuvuoden työ- ja loma-ajat lainsäädännön puitteissa.

Oppilaskuntien, nuorisovaltuuston ja huoltajien kuuleminen

Opetuksen järjestäjän tulee edistää kaikkien oppilaiden osallisuutta ja huolehtia siitä, että kaikilla oppilailla on mahdollisuus osallistua koulun toimintaan ja kehittämiseen sekä ilmaista mielipiteensä oppilaiden asemaan liittyvistä asioista. Oppilaille tulee järjestää mahdollisuus osallistua opetussuunnitelman ja siihen liittyvien suunnitelmien sekä koulun järjestyssäännön valmisteluun. Opetuksen järjestäjän tulee kuulla koulun oppilaskuntaa ennen em. mainittujen suunnitelmien ja määräysten vahvistamista sekä ennen muita oppilaiden asemaan olennaisesti vaikuttavia päätöksiä.

Opetuksen järjestäjän tulee määräajoin selvittää oppilaiden ja heidän huoltajiensa näkemyksiä koulun ja opetuksen järjestäjän toiminnasta.

Koulujen oppilaskunnilta ja nuorisovaltuustolta pyydetään lausunnot lukuvuoden 2021–2022 työ- ja loma-ajoista. Yksittäiset huoltajat ja muut kuntalaiset voivat antaa oman lausuntonsa. Lausunnot pyydetään vastamaalla sähköiseen lomakkeeseen, joko hyväksymällä laadittu ehdotus tai antamalla vastaehdotuksen 20.11.2020 mennessä.

Sipoon kunnan koulutuspalveluiden ehdotus työ- ja lomapäivistä vuodelle 2021–2022

Lukuvuodeksi 2021–2022 esitetään seuraavat työ- ja lomapäivät (188 pv):

  • Lukuvuosi alkaa tiistaina 10.8.2021
  • Syyslukukausi: (ti) 10.8.2021 – (ti) 21.12.2021
  • Syysloma: (ke) 20.10.2021 – (pe) 22.10.2021
  • Joululoma: (ke) 22.12.2021 – (su) 9.1.2022
  • Kevätlukukausi: (ma) 10.1.2022 – (la) 4.6.2022
  • Talviloma: vko 8 (ma) 21.2.2022 – (su) 27.2.2022
  • Lomapäivät: Kiirastorstai 14.4.2022 ja Helatorstain jälkeinen perjantai 27.5.2022
  • Lukuvuosi päättyy (la) 4.6.2022

Lukuvuoden 188 työpäivää jakaantuvat tällöin seuraavasti: 92 työpäivää syyslukukaudella ja 96 työpäivää kevätlukukaudella.

Linkki lausuntolomakkeeseen:
https://forms.gle/2ziMgz3YBVFWFKwx7

Viimeksi muokattu 06.11.2020