Ordningsregler för rekreationsområdena i skärgården

Välkommen tilll Sibbo skärgården!

Allemansrätten ger frihet att använda områdena, men frihet och ansvar går hand i hand. Bekanta dig med regler, beakta andra friluftsmänniskor samt bemöta naturen och dess invånare med respekt!

 1. Kommunens rekreationsområden i Sibbo skärgården är Östholmen, Bastuholmen, Furuholmen, Vilstrand, Möholmen, Norrkullalandet och Tiira (vattenområdet). Det är tillåtet att vistas på rekreationsområden året om ifall man följer ordningslagen och dessa regler.
 2. Tältning och övernattning i båt är tillåtet på Östholmen, Bastuholmen, Furuholmen, Vilstrand, Möholmen och Norrkullalandet. För övernattning i tält eller båt kan uppbäras en avgift som fastställts av bildningsutskottets fritidssektion. Tältning är förbjudet vid Norrkullalandet simstrand, på Abborholmen samt på Östholmens udde, som riktar sig mot Abborholmen.
 3. Mete och pilkfiske är tillåtet för alla åldrar. För att få spinnfiska bör personer i åldern 18–64 år erlägga en fiskevårdsavgift, som berättigar till fiske med ett spö. Mera information om fiske och fiskevårdsavgifter finns på sidan kalat.fi. Vid badstränderna är all slags fiske förbjuden.
 4. Användning av lastningsbryggan på Norrkullalandet är tillåtet så länge förbindelsetrafiken inte störs.
 5. Att göra upp eld är endast tillåtet på angivna, för ändamålet byggda eldplatser. Ta dock i beaktande varningar för skogsbrand – under gällande varning för skogsbrand är det förbjudet att göra upp eld. Rökning är förbjuden på badstränder förutom på speciellt utmärkta platser.
 6. På Sibbo kommuns rekreationsomsråden följs principen för skräpfritt friluftsliv, vilket innebär att besökarna ser till att avlägsna sina sopor från terrängen. Några av områden har sopkärl i samband med startpunkterna. Du ser väl vänligen till att de platser du besöker, även lämnas i gott skick efter dig.
 7. Det är förbjudet att ordna offentliga möten och nöjestillställningar samt att idka handel och göra reklam på rekreationsområden, såvida servicechef för idrottstjänster ej givit sitt samtycke därtill.
 8. Varje form av stojande, högljutt samtal, sång och musik är förbjuden kl. 23:00-07:00.
 9. Naturen bör på allt sätt skyddas. För att undvika slitage på terrängen rekommenderas besökaren att använda en utmärkt led, när en sådan finns tillgänglig.
 10. Hunddisciplin skall följas. Det är förbjudet att ta med sig sällskapsdjur till simstranden.
 11. Anvisningar och tillsägelser av personalen bör ovillkorligen följas. Övervakaren har vid behov rätt att kräva namn och adress av besökaren. Den som inte följer ordningsreglerna och bestämmelserna avvisas från området. Den som utfört skadegörelse eller illdåd är ansvarsskyldig att ersätta skadan.

Ytterligare information: Idrottstjänster / Sibbo kommun, tfn 040 191 4290