Fullmäktiges sammanträde 26.4.2021

 

Fullmäktige i Sibbo sammanträder i Nickby Hjärta samt elektroniskt via applikationen Microsoft Teams måndagen den 26 april 2021 kl. 18.  På mötet behandlas välfärdsberättelsens årsrapport 2020, detaljplaneändring för Massby värmecentral, motion om att skapa en virtuell hembygdsmiljö och övriga på föredragningslistan angivna ärenden.

Föredragningslistan har publicerats på kommunens webbplats den 20 april 2021 och protokollet publiceras den 4 maj 2021. Fullmäktiges möten visas i realtid och de bandas in på Sibbo kommuns YouTube-kanal. Man kommer till YouTube-kanalen via sibbo.fi: Framsida > Demokrati > Fullmäktige och kommunstyrelsen > Fullmäktige > Sibbo kommuns YouTube-kanal. Det är även möjligt att följa med videosändningen i Nickby Hjärta (Stora Byvägen 12).

 

Heikki Vestman

fullmäktigeordförande

20.4.2021

 

Senast uppdaterad 15.04.2021