Fullmäktiges sammanträde 16.11.2020

Föredragningslistan har publicerats på kommunens webbplats den 11 november 2020 och protokollet publiceras den 24 november 2020. Fullmäktiges möten visas i realtid och de bandas in på Sibbo kommuns YouTube-kanal. Man kommer till YouTube-kanalen via sibbo.fi: Framsida > Kommunen och beslutsfattande > Fullmäktige och kommunstyrelsen > Fullmäktiges videosändningar. Det är även möjligt att följa med videosändningen i Nickby Hjärta (Stora Byvägen 12).

Heikki Vestman

fullmäktigeordförande

11.11.2020

Senast uppdaterad 07.12.2020