Framläggande av gatuplan

Förslaget till gatuplan för Affärsvägen i Söderkulla, som ingår i detaljplanen S31, hålls offentligt framlagt enligt 43 § i markanvändnings- och byggförordningen under tiden 1–14.9.2022 vid Sibbo kommuns kundtjänst Info i huvudbiblioteket under kundtjänstens öppettider samt på kommunens webbplats

Eventuella anmärkningar mot gatuplanen ska lämnas in under framläggningstiden till tekniska utskottet i Sibbo kommun, PB 7, 04131 SIBBO eller registrering@sibbo.fi.

Avdelningen för teknik och miljö
Sibbo1.9.2022

Senast uppdaterad 05.09.2022