Katusuunnitelman nähtäville asettaminen

Söderkullassa sijaitsevien, asemakaavan S31 mukaisen Liiketien katusuunnitelmaehdotus pidetään maankäyttö- ja rakennusasetuksen 43 § mukaisesti julkisesti nähtävänä 1-14.9.2022 välisenä aikana toimiston aukioloaikana Sipoon kunnan pääkirjaston infopisteessä sekä kunnan kotisivuilla

Mahdolliset katusuunnitelmaa koskevat muistutukset on toimitettava nähtävilläoloaikana Sipoon kunnan tekniselle valiokunnalle, PL 7, 04131 SIPOO tai kirjaamo@sipoo.fi

Tekniikka- ja ympäristöosasto
Sipoo 1.9.2022

Viimeksi muokattu 05.09.2022