Planering och byggande av gator och parker

Enheten för Gator- och grönområden ansvarar för byggnads- och förbättringsprojekt på gator samt gång- och cykelvägar.

Sådana projekt är bland annat:

  • asfaltering och stenläggning av gator
  • sanering och förbättring av gatunätet
  • byggande av planområden (se även Fastighetsägarens ansvar)
  • broreparationer

Aktuella byggprojekt

https://www.sipoo.fi/sv/gator-och-gronomraden/byggandet-av-gator/

Gör så här

Gatuplaner till påseende

Förslaget till gatuplan för Stora Byvägen och Mixvägen i Nickby, offentligt framlagt under tiden 1-14.12.2022:

https://www.sipoo.fi/wp-content/uploads/2022/12/Liite-1-Iso-Kylatie_Mixintie-katusuunnitelma.pdf

Förslaget till parkplan för Blomsterparken i Nickby centralpark, offentligt framlagt enligt under tiden 1–14.12.2022:

https://www.sipoo.fi/wp-content/uploads/2022/12/Liite1-Nikkilan-keskuspuisto_Kukkiva-puisto-puistosuunnitelma.pdf

https://www.sipoo.fi/wp-content/uploads/2022/12/Liite-2-Nikkilan-keskuspuisto-_Kukkiva-puisto-poikkileikkaukset.pdf

Bakgrundsinformation och lagstiftning


Markanvändnings- och byggförordning https://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1999/19990895