Framläggande av gatuplan

Förslagen till gatuplanerna för gatorna Nickby gårdsvägen, Norrskogsvägen och Klockarvägen samt förslagen till parkplanerna för Norrskvären och Kvarnränneparken i Nickby gårds centrum hålls offentligt framlagda enligt 43 § i markanvändnings- och byggförordningen under tiden 20.6–14.8.2024 vid Sibbo kommuns kundtjänst Info i huvudbiblioteket under kundtjänstens öppethållningstider samt på kommunens webbplats på adressen:

https://www.sipoo.fi/sv/gatuochparkplaner

Eventuella anmärkningar mot gatuplanerna ska lämnas in under framläggningstiden till tekniska utskottet i Sibbo kommun, PB 7, 04131 SIBBO eller registrering@sibbo.fi

Samhälle och miljö
Sibbo 20.6.2024

 

Senast uppdaterad 14.06.2024