Detaljplan för Joensuu gård (S30) anhängig

 

Detaljplaneringen av Joensuu gård (plan S30) som ingår i kommunens planläggningsprogram inleds. Planområdet ligger invid Nya Borgåvägen ca 1,5 km från Söderkulla västerut. Avsikten med planarbetet är att i anknytning till Joensuu gård möjliggöra byggandet av fritidsbostäder och bostadstomter som stöder gårdens verksamhet. Samtidigt undersöks möjligheterna till utvidgning av servicen på området.

Programmet för deltagande och bedömning, med information om utgångspunkterna för planläggningen och om förfarandet för deltagande och växelverkan, finns framlagt under tiden 17.2.2022 – 18.3.2022 vid kundbetjäningen Info Nickby (Norra Skolvägen 2) under Infons öppettider, i Söderkulla bibliotek (Amiralsvägen 2) och på kommunens webbplats www.sibbo.fi.

Eventuella åsikter om innehållet i programmet för deltagande och bedömning ska lämnas in skriftligt senast 18.3.2022, adress Sibbo kommun, Registrering, PB 7, 04131 SIBBO eller per e-post till adressen registrering@sibbo.fi.  Märk kuvertet eller rubricera e-posten med planens namn.

Tilläggsuppgifter ger planläggningschef Jarkko Lyytinen, tfn 050 409 3957, samt planläggare Jenny Hölttä, tfn. 046 921 4938, e-postadresser: fornamn.efternamn@sibbo.fi.

 

Utvecklings- och planläggningscentralen 

Sibbo 17.2.2022

 

Senast uppdaterad 16.02.2022