S30 Joensuu gård

Detaljplan

Planeringsområdet ligger invid Nya Borgåvägen ca 1,5 km från Söderkulla västerut. Avsikten med planarbetet är att i anknytning till Joensuu gård möjliggöra byggandet av fritidsbostäder och bostadstomter att stöda gårdens verksamhet. Samtidigt undersöks möjligheterna till utvidgning av servicen på området.

 

 

Vad händer nu

Beredningsskedet

Utkastet till detaljplan var framlagt i enlighet med MarkByggL 62 § och MarkByggF 30 § under tiden 31.3.2022 – 2.5.2022 vid kundbetjäningen Info Nickby (Norra Skolvägen 2) under Infons öppettider, i Söderkulla bibliotek (Amiralsvägen 2) och på kommunens webbplats.

Eventuella åsikter om innehållet i programmet för deltagande och bedömning ska lämnas in skriftligt senast 2.5.2022, adress Sibbo kommun, Registrering, PB 7, 04131 SIBBO eller per e-post till adressen registrering@sibbo.fi. Märk kuvertet eller rubricera e-posten med planens namn.

Kungörelse 31.3.2022 (pdf)

Utkast till detaljplan (pdf)
Beskrivning (pdf)
Beskrivningens bilagor (pdf)

Tidigare behandlingsskeden

Startskedet

Programmet för deltagande och bedömning, med information om utgångspunkterna för planläggningen och om förfarandet för deltagande och växelverkan, fanns framlagt under tiden 17.2.2022 – 18.3.2022 vid kundbetjäningen Info Nickby (Norra Skolvägen 2) under Infons öppettider, i Söderkulla bibliotek (Amiralsvägen 2) och på kommunens webbplats www.sibbo.fi

Eventuella åsikter om innehållet i programmet för deltagande och bedömning ska lämnas in skriftligt senast 18.3.2022, adress Sibbo kommun, Registrering, PB 7, 04131 SIBBO eller per e-post till adressen registrering@sibbo.fi. Märk kuvertet eller rubricera e-posten med planens namn.
Tilläggsuppgifter ger planläggningschef Jarkko Lyytinen, tfn 050 409 3957, samt planläggare Jenny Hölttä, tfn. 046 921 4938, e-postadresser: fornamn.efternamn@sibbo.fi.

S30 kungörelse 17.2.2022 (pdf)
S30 program för deltagande och bedömning 17.2.2022 (pdf)

Kontaktpersoner

Dennis Söderholm, tf. planläggningschef, tfn 040 141 7043

fornamn.efternamn@sibbo.fi.