Anhängig hos byggnadstillsynen

 

Följande ansökningar om tillstånd är anhängiga hos byggnadstillsynen:

  • Bygglovsansökan, Storuddsvägen 284, fastighetsbeteckning 753-430-5-43, byggande av terass till fritidshus 53 vy-m²; byggande av bastu 20 vy-m². Handläggare Sami Nurme.

Grannarna har med anledning av ansökan möjlighet att framföra en skriftlig anmärkning. Av anmärkningen ska framgå fastighetsbeteckningen för den fastighet som anmärkningen gäller samt vem som framfört anmärkningen, dvs. namn och kontaktuppgifter jämte fastighetsbeteckningen för den fastighet som ägs eller förvaltas av den som framfört anmärkningen.

Mer information fås av personen som handlägger ansökan i fråga, fornamn.efternamn@sibbo.fi, Sami Nurme, 040 195 6845, telefontid mån., ons., fre. kl. 10:00–11:00.

Ansökningshandlingarna fås vid behov till påseende av handläggaren. Skriftliga anmärkningar ska riktas till byggnadstillsynen och skickas senast 18.5.2022 till adressen registrering@sibbo.fi eller Sibbo kommun, Byggnadstillsynen, PB 7, 04131 SIBBO.

Kungörelse skall hållas framlagd på Sibbo kommun nätsidor 4.5 – 18.5.2022.

Byggnadstillsynen

4.5.2022

 

Senast uppdaterad 03.05.2022