Vireillä rakennusvalvonnassa

 

Seuraavat lupahakemukset ovat vireillä rakennusvalvonnassa:

  • Rakennuslupahakemus, Storuddsvägen 284, kiinteistötunnus 753-430-5-43, terassin rakentaminen loma-asuntoon 53 k-m²; saunan 20 k-m² rakentaminen. Käsittelijänä Sami Nurme.

Naapureille varataan mahdollisuus tehdä kirjallinen muistutus hakemuksesta. Muistutuksesta tulee ilmetä muistutuksen kohteena olevan kiinteistön kiinteistötunnus, tekijän nimi, yhteystiedot ja muistutuksen tekijän omistaman tai hallitseman kiinteistön kiinteistötunnus.

Lisätietoja antaa hakemuksen käsittelijä etunimi.sukunimi@sipoo.fi, Sami Nurme, 040 195 6845, puhelinajat ma, ke, pe klo 10.00–11.00.

Hakemusasiakirjat voi tarvittaessa pyytää nähtäväksi hakemuksen käsittelijältä. Kirjalliset rakennusvalvonnalle osoitettavat muistutukset tulee toimittaa viimeistään 18.5.2022 osoitteeseen kirjaamo@sipoo.fi tai Sipoon kunta, Rakennusvalvonta, PL 7, 04131 SIPOO.

Kuulutus nähtävänä Sipoon kunnan nettisivuilla 4.5. – 18.5.2022.

Rakennusvalvonta

4.5.2022

 

Viimeksi muokattu 03.05.2022