Anhängig hos byggnadstillsynen

 

Följande ansökningar om tillstånd är anhängiga hos byggnadstillsynen:

  • Bygglovsansökan, Majholmen 250, fastighetsbeteckning 753–403-15-1, Tillbyggnad av fritidsbostad 26 m²-vy.  Handläggare Tytti Mäntyoja.
  • Bygglovsansökan, Linnäsvägen 40, fastighetsbeteckning 753–432-3-224, Byggande av bilgarage 19 m²-vy. Det gamla garaget rives.  Handläggare Sami Nurme.

Grannarna har med anledning av ansökan möjlighet att framföra en skriftlig anmärkning. Av anmärkningen ska framgå fastighetsbeteckningen för den fastighet som anmärkningen gäller samt vem som framfört anmärkningen, dvs. namn och kontaktuppgifter jämte fastighetsbeteckningen för den fastighet som ägs eller förvaltas av den som framfört anmärkningen.

Mer information fås av personen som handlägger ansökan i fråga, fornamn.efternamn@sibbo.fi
Tytti Mäntyoja, 040 191 4236, telefontid mån., ons., fre. kl. 10:00–11:00.
Sami Nurme, 040 195 6845, telefontid mån., ons., fre. kl. 10.00–11.00.

Skriftliga anmärkningar ska riktas till byggnadstillsynen och skickas senast 5.4.2023 klockan 16:00 till adressen registrering@sibbo.fi eller Sibbo kommun, Byggnadstillsynen, PB 7, 04131 SIBBO.

Byggnadstillsyn

Sibbo den 22.3.2023

 

Senast uppdaterad 21.03.2023