Vireillä rakennusvalvonnassa

 

Seuraavat lupahakemukset ovat vireillä rakennusvalvonnassa:

  • Rakennuslupahakemus Majholmen 250, kiinteistötunnus 753–403-15-1, Vapaa-ajan asunnon laajentaminen 26 k-m². Käsittelijänä Tytti Mäntyoja.
  • Rakennuslupahakemus Linnäsintie 40, kiinteistötunnus 753–432-3-224, autotallin rakentaminen 19 k-m², vanhan autoallin purkaminen. Käsittelijänä Sami Nurme.

Naapureille varataan mahdollisuus tehdä kirjallinen muistutus hakemuksesta. Muistutuksesta tulee ilmetä muistutuksen kohteena olevan kiinteistön kiinteistötunnus, tekijän nimi, yhteystiedot ja muistutuksen tekijän omistaman tai hallitseman kiinteistön kiinteistötunnus.

Lisätietoja antaa hakemuksen käsittelijä etunimi.sukunimi@sipoo.fi
Tytti Mäntyoja, 040 191 4236, puhelinajat ma, ke, pe klo 10.00–11.00.
Sami Nurme, 040 195 6845, puhelinajat ma, ke, pe klo 10.00–11.00.

Kirjalliset rakennusvalvonnalle osoitettavat muistutukset tulee toimittaa viimeistään 5.4.2023 klo 16:00 osoitteeseen kirjaamo@sipoo.fi tai Sipoon kunta, Rakennusvalvonta, PL 7, 04131 SIPOO.

Rakennusvalvonta

Sipoossa 22.3.2023

 

Viimeksi muokattu 21.03.2023