Du hittar aktuell information om coronaviruset på adressen www.sipoo.fi/sv/coronavirus/.

Arbetet med att vaccinera äldre och riskgrupper pågår i Sibbo. Läs mer: www.sipoo.fi/sv/coronavaccineringar

Parker och grönområden

Enheten för grönområden ansvarar för skötseln av växtligheten och renligheten i kommunens parker och grönområden. Enheten ansvarar också för underhållet av lekparker, hundparker, mattvättningsställen och parkleder samt för utrustningen såsom bänkar och skräpkorgar.

Enheten för grönområden i Sibbo kommun planterar årligen cirka 2 000 sommarblommor samt ett stort antal säsongväxter såsom ljung- och lökväxter till glädje för kommuninvånarna.

Parkerna och andra allmänna grönområden är en väsentlig del av en trivsam tätort. I Sibbo finns det över 60 hektar parker och grönområden. Parkernas renlighet och säkerhet följs regelbundet upp i samband med de veckovisa renhållningsrundorna.