Odlingsspalter

Bild: Jere Loikkanen

Sibbo kommun har 22 stycken odlingsspalter som är belägna i närheten av Söderkulla gård, samt 38 odlingsspalter i Ådalens parkområde. Vi meddelar om lediga odlingsspalter igen nästa vår.

  • Priset 20€ / 50 m2. (+ moms 24 %)
  • Fakturan skickas till hyrestagaren på våren.

Gör så här

Alla odlingsspalter är nu reserverade för år 2024.

Ni kan fortfarande ställa er i kö genom att skicka ett e-postmeddelande till viljelypalstat@sipoo.fi. Denna e-postadress betjänar i alla ärenden gällande odlingsspalterna, också gällande faktureringen.

Lediga odlingsspalter delas ut i ordning till de som lagt sig på kö. Odlarna ansvarar för att hålla sina kontaktuppgifter uppdaterade. Ni kan informera oss om eventuella ändringar av era kontaktuppgifter genom att skicka ett e-postmeddelande till adressen ovan.

Vi informerar på våren dem som lagt sig på kö via e-post om nya spalter blir lediga.