Beställning av detaljplaneutdrag

Med blanketten kan du beställa ett utdrag ur detaljplanen. Ett officiellt stämplat detaljplaneutdrag är avgiftsbelagt och levereras per post. Leveranstiden för detaljplaneutdrag är 1½-2 veckor.

(* = behövliga uppgifter)

  • Fastighetsuppgifter

  • Uppge fastighetsbeteckningen i formen 753-xxx-xxxx-xxxx, t.ex. 753-405-1-105.
  • Beställarens uppgifter