Beställning av detaljplaneutdrag

Du kan beställa detaljplaneutdraget via Mina tjänster. Välj ”Planläggning och utveckling” och därifrån ”Beställning av detaljplaneutdrag”. Tjänsten kräver stark identifikation t.ex. med bankkoder

https://asiointi.sipoo.fi/