Usein kysytyt kysymykset

Olemme koonneet tälle sivulle aihealueittain vastauksia kysymyksiin, joita meiltä usein kysytään. Mikäli et löydä vastausta omaan kysymykseesi, voit ottaa yhteyttä asiakaspalveluumme chatin kautta. Halutessasi, että sinulle vastataan, voit jättää palautteen tai kysymyksen tunnistautuneena Oma asiointi -palvelussa.

Asuminen

Milloin sähköt kytketään uuteen kotiini?

Sähköt kytketään päälle sinä päivänä kun sähkösopimus astuu voimaan.
Sähkö ja lämmitys sipoo.fi:ssä

Näin ilkivaltaa, väkivaltaa tai huumekauppaa, mitä teen?

Voimme kaikki vaikuttaa turvallisuuteen Sipoossa. Jos huomaat huumeita myytävän, soitathan välittömästi 112! Jos näet ilkivaltaa, väkivaltaa tai vastaavaa, soita 112. Itä-Uudenmaan poliisilaitoksen ennalta estävään toimintaan liittyvät pyynnöt, jotka eivät vaadi välitöntä reagointia, voi lähettää osoitteeseen ennaltaestavatoiminta.ita-uusimaa@poliisi.fi .

Miten saan tiedon vesikatkoista tekstiviestillä?

Voit tilata Sipoon Veden tiedotustekstiviestit kirjautumalla UMS-järjestelmään. UMS-järjestelmän avulla lähetetään tietoja vedenjakelun keskeytyksistä niille asiakkaille, joiden tiedot ovat järjestelmässä ja joiden puhelinliittymän osoite on alueella, jossa keskeytys on voimassa. Lue tarkemmin Sipoon veden tekstiviesteistä ja niiden tilaamisesta tästä linkistä. 

Mikä on vesihuoltoon liittyen kiinteistön vastuulla ja ylläpidettävänä?

Kiinteistön vastuulla ja ylläpidettävänä ovat kiinteistön sisäiset putkistot lukuun ottamatta vesilaitoksen omaisuutta olevaa vesimittaria. Lisäksi kiinteistö vastaa vesihuollon runkolinjoihin kulkevista tonttijohdoista sekä mahdollisesti kiinteistöllä sijaitsevasta kiinteistökohtaisesta jäteveden pumppaamosta.

Tonttivesijohto = Runkolinjan liittämiskohdan ja kiinteistön vesimittarin välinen johto
Tonttiviemäri = Runkolinjan liittämiskohdan ja rakennuksen välinen jätevesiviemäri

Miten toimia, kun kiinteistön oma viemäri ei vedä tai putkistossa on tukos?

Kun kiinteistön oma viemäri ei vedä, ota yhteyttä yritykseen, joka tarjoaa loka-autopalveluja. Jos viemäritukos on kiinteistön viemärissä, on vastuu putken avaamisesta ja mahdollisista vahingoista kiinteistöllä.

Jos epäilet, että viemäritukos ei johdu tonttiviemäristä, ota yhteyttä Sipoon Veteen. Jos tukos on ollut Sipoon Veden runkoputkessa ja liitoskohtalausunnossa annettu padotuskorkeus on ylittynyt, on vastuu Sipoon Vedellä.

Huomaa, että kellaritiloissa on oltava aina toimivat padotusventtiilit, sillä jäteveden padotuskorkeus on yleisesti noin metrin ylempänä kuin mihin kiinteistön liitos on tehty. Eli jätevesi saa nousta useassa kohteessa lähelle tien pintaa. Yleisimpiä tukosten aiheuttajia ovat kotitalousrasvat, vaipat ja jätteet, jotka eivät kuulu viemäriin.

Miten toimia, kun kiinteistön oma vesijohto tai jäteveden pumppaamo on jäässä?

Kun kiinteistön oma vesijohto tai jätevedenpumppaamo on jäässä, ota yhteyttä yritykseen, joka tarjoaa sulatuspalveluita. Vesijohdon äkilliset paineenalenemiset on syytä ilmoittaa vesilaitokselle.

Miten toimia, jos hanasta tuleva kylmä vesi on värjääntynyttä, sameaa tai vesi ”pärskyy”?

Juoksuta vettä, jos kylmä vesi on värjääntynyttä, sameaa tai ummehtuneen hajuista. Kuumassa vedessä sameutta ilmenee lähes aina, se on normaalia. Vettä kannattaa juoksuttaa myös, jos vesi ”pärskyy” tai vesiputkistot ”kolisevat” juoksuttaessa.

Vettä kannattaa juoksuttaa reilusti, eikä juoksuttamista tarvitse arastella suuren vesilaskun pelossa. Esimerkiksi 15 minuutin juoksuttaminen keittiön hanasta maksaa alle euron. Yksi kuutio (1m3), eli 1000 litraa, vettä maksaa kuluttajalle noin 4 euroa. Hinnassa on mukana puhdas- ja jätevesimaksu sekä alv.

Jos vesi ei muutu normaaliksi kohtuullisen vedenjuoksutuksen jälkeen, ota yhteys Sipoon Veteen.

Miksi vesi värjääntyy, on sameaa tai pärskyy?

Veden värjääntymiseen, sameuteen tai hajuun on yleensä syynä joko kiinteistön omista putkista tai kunnan yleisestä vesijohtoverkosta peräisin olevien rauta- ja mangaanikerrostumien irtoaminen, eli sakan irtoaminen. Se johtuu useimmiten siitä, että veden virtaussuunta on tilapäisesti muuttunut verkoston korjaus- tai muutostöiden johdosta tai vesijohtoverkostossa tapahtuneesta paineiskusta.

Esteettiset seikat, kuten veden sameus ja värjääntyminen ruskeaksi eivät periaatteessa ole terveydelle vaarallisia, mutta veden juomista kannattaa silti välttää kunnes haitat poistuvat. Sakat saattavat aiheuttaa vesihanojen ja pesukoneiden sihtien tukkeutumista ja värjätä vaaleata pyykkiä.

Veden pärskyminen ja putkistojen koliseminen juoksuttaessa ovat merkkejä siitä, että putkistoihin on päässyt ilmaa esimerkiksi korjaustöiden yhteydessä. Tämä ei ole vaarallista. Ilma poistuu, kun vettä juoksutetaan riittävästi.

Business Sipoo (Yrityspalvelut)

Ei vielä kysymyksiä ja vastauksia tässä aihealueessa.

 

Demokratia

Ei vielä kysymyksiä ja vastauksia tässä aihealueessa.

 

Kaavoitus ja kehittäminen

Miten tilaan kaavaotteen?

Kaavaotteen voit tilata sähköisellä lomakkeella:
Kaavaotteen tilaus sipoo.fi:ssä

 

Kadut ja liikenne

Minne ilmoitan rikkoutuneesta katuvalosta?

Jos havaitset toimimattoman tai rikkoutuneen katuvalon tai muun häiriön valaistuksessa, ilmoita asiasta sähköpostitse Uudenmaan verkonrakennukselle osoitteeseen katuvaloviat.sipoo@uvr.fi. Huomaathan mainita ilmoituksessa kunnan, katuosoitteen sekä vian laadun.
Tietoa yleisten alueiden valaistuksesta sipoo.fi:ssä

Missä voin ladata HSL-korttini?

Sipoossa HSL-kortin voi ladata kunnan asiakaspalvelupisteissä Pääkirjastolla Nikkilässä tai Söderkullan kirjastolla. Vaihtoehtoisesti kortin voi tilata netistä suoraan kotiin, ja se aktivoituu ensimmäisellä käyttökerralla.
SipooInfo sipoo.fi:ssä

Mistä voin ostaa Matkahuollon matkakortin?

Sipoossa ei ole mahdollista ostaa Matkahuollon matkakorttia. Lähimmät palvelupisteet, joissa voit ostaa matkakortin, sijaitsevat Pornaisissa, Porvoossa, Järvenpäässä ja Nurmijärvellä.

Kuka vastaa teiden ja yleisten alueiden talvikunnossapidosta?

Sipoon kunnan talvikunnossapito on ulkoistettu useammalle yksityiselle toimijalle. Löydät kunnossapitoyritysten yhteystiedot verkkopalvelustamme alla olevasta linkistä.
Katujen ja yleisten alueiden talvikunnossapito

 

Kartat ja paikkatieto

Ei vielä kysymyksiä ja vastauksia tässä aihealueessa.

 

Koulutus

Miten saan lapselleni kasvisruokaa koulussa?

Alakoulussa oleva oppilas tarvitsee kasvisruokavalion noudattamiseen lääkärin tai terveydenhoitajan todistuksen, joka pitää toimittaa koulukeittiöön. Yläkoulussa ja toisella asteella kasvisruokaa on tarjolla kaikille.
Ruokapalvelut sipoo.fi:ssä

 

Organisaatio

Missä sijaitsee Sipoon kunnantalo?

Uusi Kuntala sijaitsee Nikkilän keskustan ulkopuolella osoitteessa Lukkarinmäentie 2.
Kuntala sipoo.fi:ssä

Kenelle ilmoitan ilkivallasta kunnan kiinteistöissä?

Ilmoita ilkivallasta kunnan tekniseen päivystykseen puh. 050 55 44 538 (vuorokauden ympäri).
Tekninen päivystys sipoo.fi:ssä

Kuka päivittää kunnan verkkosivuja?

Kunnan yksiköt vastaavat omien toimialojensa sivujen päivittämisestä. Verkkosivustosta kokonaisuudessaan vastaa kunnan tiedottaja.
Verkkoviestintä sipoo.fi:ssä

 

Rakentaminen

Tarvitsenko puun kaatamiseen luvan?

Saat kaataa puun ilman erillistä lupaa, jos jokin seuraavista ehdoista täyttyy:

  1. Puu jää rakennusluvassa hyväksytyn rakennuksen tai kulkuväylän alle.
  2. Puu on korkeintaan viiden metrin päässä rakennuksen seinästä.
  3. Puun rungon halkaisija on metrin korkeudelta korkeintaan 10 senttimetriä.

Tietoa maisematyöluvasta sipoo.fi:ssä

 

Työ

Ei vielä kysymyksiä ja vastauksia tässä aihealueessa.

 

Vapaa-aika ja nuoret

Voiko kirjastossa tulostaa?

Kyllä. Kirjastossa tulostaminen on maksullista.
Kirjastopalvelut sipoo.fi:ssä

Voinko maksaa Sipoon opiston kurssin osittain Smartumilla?

Kyllä. Lue tarkemmin tästä ja muista Sipoon opistoa koskevista kysymyksistä ja vastauksista opiston omalta UKK-sivulta tästä.

Varhaiskasvatus ja esiopetus

Miten voin vaihtaa päiväkotia lapselleni?

Voit anoa päivähoitopaikan vaihtoa eDaisy:ssä. Lisäohjeita löydät sivulta ”Hakeminen kunnalliseen varhaiskasvatukseen”.

Visit Sipoo

Ei vielä kysymyksiä ja vastauksia tässä aihealueessa.

 

Ympäristö ja eläimet

Mistä löydän tietoa uimaveden laadusta?

Ajantasaisimman tiedon veden laadusta yleisillä uimarannoilla löydät osoitteessa porvoo.fi/uimavesi . Porvoon kaupungin ympäristöterveydenhuolto valvoo uimavesien laatua Sipoossa. Sipoon kunnan verkkosivustolla tiedotetaan Sipoon uimarantojen poikkeamista veden laadussa.
Uimarannat sipoo.fi:ssä

Voiko vesijettejä kieltää ajamasta saaristossa?

Vesiliikenteelle voi hakea kieltoja ja rajoituksia Traficomista. Sipoon saaristossa on paikoin nopeusrajoituksia vesiliikenteelle. Aallokon muodostaminen on kielletty välillä Björkholmen–Prästholmen.

Minne roskat voi tuoda saaristosta?

Voit tuoda roskat sekajätepisteeseen. Saaristossa sijaitsevien ympärivuotisten asuinkiinteistöjen sekä kesämökkikiinteistöjen tulee liittyä joko sekajätepisteen käyttäjäksi tai talousjätteen lauttakeräykseen. Lauttakeräys toimii Sipoon sisäsaariston alueella.

Kuka vastaa leikkipuistojen kunnossapidosta?

Leikkipuistojen kunnossapidosta vastaa Kadut ja viheralueet -yksikkö. Koulujen ja päiväkotien alueilla sijaitsevien leikkipuistojen kunnossapitovastuu kuuluu puolestaan Toimitilat -yksikölle. Yhteystiedot löydät alla olevasta linkistä.
Puistot ja viheralueet / yhteystiedot – Sipoo – Sibbo

Onko Sipoossa eläinlääkäriä?

Porvoon kaupungin eläinlääkärillä on vastaanotto Sipoon Nikkilässä. Vastaanotto on auki arkisin toimistoaikaan.
Eläinlääkäripalvelut sipoo.fi:ssä
Eläinlääkäripäivystys sipoo.fi:ssä