Rådgivning om ägarbyte och företagsaffärer

Sibbo kommun erbjuder handledning inför ägarbyten och företagsköp. Tjänsterna produceras i samarbete med Utvecklingscentret för Mellersta Nyland (Keuke). Vi hjälper dig att planera de olika skedena i ägarbytesprocessen och att reda ut viljor och alternativ.

Har du övervägt att sälja ditt företag? Eller kanske köpa ett? Du kanske snart går i pension och vill överföra familjeföretaget till nästa generation? Eller hör du just till den där nästa generationen som ska greppa tyglarna?

Vi vägleder företag som ska överlåta eller planerar att överlåta verksamheten. Rådgivning ges till både säljare och köpare, och både till överlåtare och efterträdare av ett familjeföretag.

Vi hjälper dig att planera de olika skedena i ägarbytesprocessen och att reda ut viljor och alternativ.

Vi kan också hjälpa till att kartlägga objektet för köpet/överlåtelsen; på vilka grunder bestäms värdet på objektet och hur motiveras det. Vi hjälper också med att utarbeta säljmaterialet.

Gör så här

Utvecklingscentret för Mellersta Nyland (Keuke) har en webbplats där du kan bekanta dig med tjänsterna.