Veterinärjour

Veterinärjouren för smådjur i Sibbo ordnas av Vanda stad och jouren för större djur av Borgå stad. Veterinärmottagningen i Nickby betjänar vardagar (kl. 9:00 - 16:00).

Gör så här

Utanför tjänstetid (kl. 9:00 - 16:00) nås dejourerande veterinär via den avgiftsbelagda telefontjänsten.

Om den jourhavande veterinären är på sjukbesök lämnar han eller hon ett meddelande på svararen i sin mobil. På mottagningsnumret ska man inte lämna meddelanden. På jourhavande veterinärens automatiska telefonsvarare kan man be veterinären ringa upp om han eller hon inte kan svara.

Lämna bud till svarare med namn, telefonnummer, djurart och orsaken till vårdbehovet. Veterinären kontaktar dig genast efter att ha lyssnat till meddelandet.

Koiran pää kauluri kaulassa

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Kommunens veterinärjour ger brådskande veterinärhjälp utanför kontorstid. Veterinärjouren kan vara gemensam för flera kommuner.

Små husdjur ska i allmänhet transporteras till mottagningen, men veterinären kommer själv på plats för att vårda stora djur.

Kommunen kan erbjuda jourtjänsten själv eller avtala med en privat aktör som erbjuder veterinärtjänster.

Veterinärvårdslag http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/2009/20090765