Veterinärjour

Veterinärjouren fungerar utanför tjänstetid dygnet runt vardagar och veckoslut. Jouren utanför tjänstetid endast avsedd för patienter som behöver brådskande veterinärhjälp och som inte kan vänta till nästa vardag. Den vård som ges under jourtid är närmast att betrakta som första hjälpen.

Borgå stads veterinärjour samarbetar med Vanda stad. Till verksamhetsområdet hör Askola, Borgnäs, Borgå, Lappträsk, Lovisa, Sibbo och Vanda.

Obs! Djurklinik Saari ansvarar för veterinärjouren i Mörskom och Pukkila.

När du ringer veterinärjourens servicenummer hör du ett meddelande som berättar om samtalspriset per minut. Sedan får du anvisningar för att välja rätt jourområde. Efter det kopplas samtalet till jourhavande veterinären.

Om jourhavande veterinären är upptagen med en åtgärd förenas samtalet till svararen. Där kan du lämna en önskan om att bli uppringd (ange namn, telefonnummer, djurart och orsak till att djuret behöver vård).

Efter att samtalet kopplats till jourhavande veterinären eller telefonsvararen debiteras utöver lokal- eller mobilnätsavgiften en avgift per minut.

Betjäningstider

Kontaktuppgifter

Telefon

Veterinärjouren fungerar utanför tjänstetid dygnet runt vardagar och veckoslut.

+358 60018998

Webbsida