Välfärdssektionen

Välfärdssektionen

Välfärdssektionens främjar välfärd och hälsa samt ordna kostservice. Sektionen fungerar också som ansvarigt organ i invandringsrelaterade frågor.

Lilli Kahri, ordförande (Maarit Kivimäki)

Ilkka Sillanpää, viceordförande (Markus Pietikäinen)

Bodil Weckström (Maria Forss)

Juuso Tuulinen (Riitta-Kaisa Kosonen)

Suvi Vuoksenranta (Jaana Kiviluoma)

Henrik Gustafsson (Simon Sällström)

Kadir Turan (Pasi-Ilkka Väyrynen)

Monika Hämäläinen (Hannu Maliniemi)

Pauliina Räike (Eva Kuntsi)

Gör så här

E-post till alla medlemmar i format: fornamn.efternamn(at)sibbo.fi. Vänligen använd inte e-posten för att skicka personuppgifter eller sekretessbelagd information.

Som sekreterare för välfärdssektionen fungerar förvaltningssekreterare Katja Eloranta.