Tjänst för lärare

Har du kunnande som du också kunde dela med dig av till andra? Sibbo institut välkomnar dig som lärare.

Gör så här

Om du är intresserad av att arbeta som timlärare i Sibbo institut, ta kontakt med institutets kansli per telefon eller skicka oss en kort ansökan per e-post.

När du arbetar som lärare kan du sköta ärenden i Mina tjänster. Välj "Sibbo institut" och därifrån

  • Informationsblankett för Sibbo instituts lärare
  • Reseersättningsblankett för Sibbo instituts lärare