Sommarjobb

Ett sommarjobb i Sibbo erbjuder intressanta uppgifter i en serviceinriktad och innovativ miljö.

Kommunen anställer sommarjobbare till bl.a. park- och städarbetare. Ansökningarna till kommunens sommararbetsplatser lämnas elektroniskt via Kommunrekry. Största delen av sommararbetsplatser publiceras under februari samt några platser senare under våren.

Sommararbete

Vi sökte sommararbetare till park- och städarbete i februari och senare under våren till ungdomstjänster.

Du hittar våra lediga jobb och högskolepraktikplatser i lediga arbetsplatser och Kuntarekry

Sommarjobb och högskolepraktikplatser

Sibbo kommuns sommarjobb och högskolepraktikplatser

Gör så här

Om du har frågor eller om du behöver tips med att söka sommarjobb, kan du kontakta Navigatorn Sibbo.

Sommarjobbssedlar 2024

Sibbo kommun erbjuder företag och föreningar som är verksamma i kommunen en möjlighet att ansöka om sommarjobbssedlar som används för att anställa ungdomar. Med hjälp av sommarjobbssedeln kunde man anställa en ung person mellan 15 och 19 år för två veckor.

Företag och föreningar kunde ansöka om sommarjobbssedlar via kommunens webbtjänst Mina tjänster (Mina tjänster -> Arbete) 6.2-18.3.2024 kl. 15. Sommarjobbsedelns belopp är 300 euro för två veckors bevisade sommarjobb. Sommarjobbsedlarna betalas till den som anställer sommarjobbare för det bevisade sommarjobbet i oktober 2024.

Den unga själv ansökte om en arbetsplats direkt bland de företagare som har beviljats sommarjobbssedlar. Navigatorn Sibbo hade en HelpDesk för sommarjobb som hjälpte vid sommarjobbssökningen.

 

En förteckning över företag och föreningar som erbjuder sommarjobb:

Sommarjobbssedlar 2024

E-tjänst

Länkar