Yhteisökasvattaja

Sipoossa työskentelee lukuvuonna 2023–2024 kaksi yhteisökasvattajaa, Julia Orama Nikkilän Sydämessä ja Noora Huovinen Miilillä Söderkullassa. Työn tavoitteena on tukea koulunkäyntiä, hyvinvointia ja yhteishenkeä koulukiinteistön oppilaiden kesken. Työn lähtökohtana ovat oppilaiden omat ideat ja ehdotukset yhteisistä projekteista sekä mukavasta yhteisestä tekemisestä välitunneilla ja iltapäivisin

Yhteisökasvattaja on helposti lähestyttävä, turvallinen ja luotettava aikuinen, jonka kanssa voi jutella, pelailla, kysyä neuvoa tai vain oleskella. Yhteisökasvattajan työ ei ole sidottu opetukseen eikä lukujärjestykseen, siksi hän on tavoitettavissa oppituntien aikana, välitunneilla ja koulun jälkeen iltapäivällä.

Yhteisökasvattajat osallistuvat koulujen yhteisölliseen hyvinvointityöhön, ml. kiusaamisen, häirinnän, syrjinnän ja väkivallan vastaiseen työhön. Yhteisökasvattajat ovat mukana myös oppilaskuntien sekä tuki- ja kummioppilaiden toiminnassa.

Koulujen henkilöstön lisäksi yhteisökasvattajat tekevät yhteistyötä nuorisopalvelujen, seurakunnan ja järjestöjen kanssa.