Registrering av djurhållning

Om du tänker hålla andra djur än djur som allmännast klassificeras som husdjur (så som kattor och hundar) ska du registrera dig som djurhållare och registrera djurhållningsplatsen. Plikten rör inte heller hållning av renar.

Djur som ska registreras:

  • nötdjur
  • får och getter
  • svin
  • fjäderfä
  • bin och humlor
  • pälsdjur
  • kameldjur
  • hjortdjur
  • hästar och ponnyer OBS!

Gör så här

Gör registreringen genom att fylla i de relevanta blanketterna. Blanketter som går att skriva ut finns på Livsmedelsverkets webbplats. Du kan också fråga efter blanketter på landsbygdsenhetens kontor. Skickar de ifyllda blanketterna till landsbygdsenhetens kontor i Borgå.

För vem och på vilka villkor

Hållning av andra djur än djur som allmännast klassificeras som husdjur kräver registrering som djurhållare. Även djur som hålls i andra än merkantilt syfte, så som sommarhöns, kräver registrering oberoende av djurmängden.