Ilmoitus eläintenpidosta

Mikäli aiot pitää muita eläimiä kuin yleisimmin lemmikkeinä pidettyjä eläimiä (kuten kissoja ja koiria) pitää sinun rekisteröityä eläintenpitäjäksi ja myös rekisteröidä niiden pitopaikka. Velvollisuus ei kuitenkaan koske porojen pitämistä.

Rekisteröitäviä eläimiä ovat:

  • nautaeläimet
  • lampaat ja vuohet
  • siat
  • siipikarja
  • mehiläiset ja kimalaiset
  • turkiseläimet
  • kamelieläimet
  • hirvieläimet
  • hevoset ja ponit

Toimi näin

Tee rekisteröinti täyttämällä Ruokaviraston verkkosivuilta löytyvät tulostettavat lomakkeet. Voit myös kysellä lomakkeita maaseututoimen toimistolta. Lähetä täytetyt lomakkeet maaseututoimen Porvoon toimistoon.

Voit myös olla sähköpostitse yhteydessä Itäisen Uudenmaan maaseutuhallintoon. Yhteinen sähköposti: maaseututoimi@loviisa.fi .

Kenelle ja millä ehdoin

Muiden kuin yleisimpien lemmikkien ja porojen pitäminen vaatii rekisteröintiä. Myös muussa kuin kaupallisessa tarkoituksessa pidettävät eläimet, kuten kesäkanat vaativat eläintenpitäjäksi rekisteröitymisen eläinten määrästä riippumatta.