Miljöövervakningen / Kontaktuppgifter

Kontakta miljöövervakningen

Miljöövervakningen betjänar både per e-post och per telefon, men vi önskar att du i första hand kontaktar oss via miljöövervakningens gemensamma e-postadress: miljo@sibbo.fi.

Sibbo kommun / Miljöövervakningen, Klockarbackavägen 2, PB 7, 04130 Sibbo

Telefontider

Ni kan kontakta miljöinspektörerna, miljöövervakaren och miljöexperten per telefon på tisdagar kl 10-11 samt på onsdagar och torsdagar kl 12-13. Utanför telefontiderna ber vi er kontakta miljöassistenten. I fall att vi inte kan svara i telefonen önskar vi, att ni lämnar ett meddelande i svararen så vi kan kontakta er när vi är lediga. Ni kan också lämna ett ringbud per e-post eller via kommunens Info.

Vänligen använd inte e-posten för att skicka personuppgifter eller sekretessbelagd information.

Personal och uppgiftsfördelning

Miljötillsynschef

Christel Kyttälä
+358505487595
christel.kyttala@sibbo.fi

 • chef för miljöövervakningsenheten
 • planering, utvecklings- och strategiarbete
 • föredragande i byggnads- och miljöutskottet

 

Frånvarande tillsvidare. Kontakta någon av de andra sakkunniga i miljöövervakningen beroende på vilken . Vid frågor angående uppgifter tillhörande chefen, var vänlig och kontakta miljöinspektör Anu Juvonen.

Miljöinspektör
Anu Juvonen
+358505487596
anu.juvonen@sibbo.fi

 • miljötillstånd (krossning, motorsport) och övervakning
 • marktäktstillstånd och övervakning
 • registrering och övervakning av anläggningar (värmeanläggningar och asfaltstationer)
 • bullerbekämpning (t.ex. bulleranmälningar, anmälningar om olägenhet)
 • terrängtrafiklag
 • sjötrafiklag

Miljöövervakare
Ida Saaristo
+358406277806
ida.saaristo@sibbo.fi

 • tillsyn enligt avfalllagen (t.ex. nedskräpnringsregisteret p.g.a. insamlingsverksamhet
 • anmälningar om campingsplats
 • undantag från miljöskyddsföreskrifter för att lämna en oljecistern i marken
 • tillsyn av byggd miljö

Miljöexpert
Jessika Karvinen
+358505909984
jessika.karvinen@sibbo.fi

 • naturskydd
 • fridlysning av naturminnesmärken
 • utlåtanden i ärenden gällande planläggning och MKB-projekt (miljökonsekvensbedömningsförfarandet)
 • miljöuppfostran
 • hållbar utveckling

Miljöassistent
Nina Väisänen
+358505184179
nina.vaisanen@sibbo.fi

 • dejourering under tjänstetid utanför telefontiderna
 • organisering av vårstädningstalkot

Tf. miljöinspektör
Natalia Heikkilä
+358504796788
natalia.heikkila@sibbo.fi

 • registrering och övervakning av anläggningar (distributionsstationer, VOC)
 • miljötillstånd (djurstall, också anmälningspliktiga) och övervakning
 • jordbrukets miljöskydd
 • rådgivning av glesbygdens avloppsvatten samt avvikelser, anmälan om olägenheter
 • behandling av ansökan om undantag från anslutningsplikten till
 • vattentjänstverkets vatten- och/eller avloppsnät
 • dikesärenden (dikning, diktvister od.)
 • grund- och ytvattenskydd