Mattvättplatsen i Nickby

Nickbys mattvättplatsen är bredvid kommunens depå. Kommunens mattvättplatser öppnas vanligen i maj. De kan användas ända till början av oktober och är avgifsfria. På tvättplatsen finns tvättställ, torkställningar och mattmangel.

Besöksinformation

Stationsvägen 17, 04130 Sibbo