Byggnadstillsynen / Kontaktuppgifter

E-postadresser
fornamn.efternamn@sibbo.fi

Förberedelse av lov som behandlas i byggnads- och miljöutskottet (radhus, höghus, industribyggnader mm.).
Byggnadstillsynschef Ulla-Maija Upola
+358 40 191 6032

Ärenden som gäller byggnads- och miljöutskottet
Byggnadstillsynssekreterare Sofia Uí Shúilleabháin, anträffbar huvudsakligen tisdag, onsdag och torsdag.
+358 40 191 4234

Ärenden som gäller tjänsteinnehavarbeslut, byggnadstillsynsavgifter
Byggnadstillsynssekreterare Satu Isaksson, anträffbar huvudsakligen tisdag, onsdag och torsdag
Kontakt endast via e-post

Ansökningar rådgivning
Lovsekreterare Paula Kling
+358 40 191 4367

Mottagning av ansökningar
Tillståndsassistent Tarja Wahlström
+358 40 186 5468

Bygglov

Lovarkitekter nås bäst per e-post eller per telefon mån., ons., fre. kl. 10-11.

Detaljplaneområden och skärgården
Lovarkitekt Tytti Mäntyoja
+358 40 191 4236

Lovarkitekt Eeva Kilpiä
+358 40 502 5541

Generalplanområden, industribyggnader
Lovingenjör Sami Nurme
+358 40 195 6845

Syner, inspektioner och arbetsledaransökningar

Nås bäst per e-post eller per telefon mån., ons., fre. kl. 10-11.

Radhus, höghus och företagsbygge
Ledande byggnadsinspektör  Olli Törne
+358 50 071 7263

Norra sidan av Oljevägen (titta på ”karta över ansvarsområdena”)
Byggnadsinspektör Juho Eskelinen
+358 50 476 9467

Södra sidan av Oljevägen, västra delen om Sibbo å (titta på ”karta över ansvarsområdena”)
Byggnadsinspektör Jenny Isaksson
+358 40 191 4523

Södra sidan av Oljevägen, östra delen om Sibbo å (titta på ”karta över ansvarsområdena”)
Byggnadsinspektör Jani Kilpiä
+358 50 468 4223

Övervakning av den byggda miljön

Miljöövervakare Natalia Heikkilä
Nås bäst per e-post eller per telefon mån., ons., fre. kl. 10-11.
+358 40 481 1541