Byggnadstillsynen / Kontaktuppgifter

Förberedelse av lov som behandlas i byggnads- och miljöutskottet (radhus, höghus, industribyggnader mm.).
Byggnadstillsynschef Ulla-Maija Upola
+358 40 191 6032
ulla-maija.upola@sibbo.fi

Ärenden som gäller byggnads- och miljöutskottet
Byggnadstillsynssekreterare Sofia Uí Shúilleabháin, anträffbar huvudsakligen tisdag, onsdag och torsdag.
+358 40 191 4234
sofia.uishuilleabhain@sibbo.fi

Mottagning av ansökningar, rådgivning
Lovsekreterare Paula Kling
+358 40 191 4367
paula.kling@sibbo.fi

Mottagning av ansökningar, byggnadstillsynsavgifter
Tillståndsassistent Tarja Wahlström
+358 40 186 5468
tarja.wahlstrom@sibbo.fi

Fråga om byggrätt och antalet byggande till område utanför detaljplaneområde förklaras
med hjälp av konsulter – svar tid 2-4 veckor.
Du kan skicka din fråga till tillståndsassistent Tarja Wahlström, tarja.wahlstrom@sibbo.fi.
Meddelandet borde innehålla nästa uppgifter:
Förnamn, efternam, E-post, telefon, fastighetsbeteckning och adress (av fastighet som i fråga) och exakt fråga om ämnet.

Bygglov

Lovarkitekter nås bäst per e-post eller per telefon mån., ons., fre. kl. 10-11.

Detaljplanområden, skärgården och Tasträsk planområden
Lovarkitekt Tytti Mäntyoja
+358 40 191 4236
tytti.mantyoja@sibbo.fi

Generalplanområden, industribyggnader
Lovingenjör Sami Nurme
+358 40 195 6845
sami.nurme@sibbo.fi

Syner, inspektioner och arbetsledaransökningar

Nås bäst per e-post eller per telefon mån., ons., fre. kl. 10-11.

Radhus, höghus och företagsbygge
Ledande byggnadsinspektör  Olli Törne
+358 50 071 7263
olli.torne@sibbo.fi

Norra sidan av Oljevägen (titta på ”karta över ansvarsområdena”)
Byggnadsinspektör Juho Eskelinen, nås inte på fredagar
+358 50 476 9467
juho.eskelinen@sibbo.fi

Södra sidan av Oljevägen, västra delen om Sibbo å (titta på ”karta över ansvarsområdena”)
Byggnadsinspektör Jenny Isaksson
+358 40 191 4523
jenny.isaksson@sibbo.fi

Södra sidan av Oljevägen, östra delen om Sibbo å (titta på ”karta över ansvarsområdena”)
Byggnadsinspektör Jani Kilpiä
+358 50 468 4223
jani.kilpia@sibbo.fi

Övervakning av den byggda miljön

Miljöövervakare Natalia Heikkilä
Nås bäst per e-post eller per telefon mån., ons., fre. kl. 10-11.
+358 40 481 1541
natalia.heikkila@sibbo.fi