Lov för byggande i glesbygden

För att bygga en bostadsbyggnad utanför ett detaljplaneområde kan det krävas ett avgörande om planeringsbehov eller ett undantagsbeslut. Då man bygger utanför ett detaljplaneområde lönar att det sig alltid att i ett så tidigt skede som möjligt. Ta reda ut behovet av ett avgörande om planeringsbehov eller undantagsbeslut av lovberedaren.

Avgörande om planeringsbehov eller undantag ska sökas i god tid innan byggprojektet inleds. Giltighetstiden för ett undantag bestäms i beslutet, men tiden kan vara högst två år. Då ett positivt beslut erhållits, skall bygglov sökas inom undantagsbeslutets giltighetstid.

Gör så här

Alla lov som behövs för att bygga ska sökas via den elektroniska tjänsten Lupapiste.fi. Ta reda ut behovet av ett avgörande om planeringsbehov eller undantagsbeslut av lovberedaren.

Lovberedningschef Lotta Pelto-Timperi

Telefon 040 623 6075 mån., ons., fre. kl. 10-11

Lovets behandlingstid
Behandlingstid är i medeltal ca. sex (6) månader, där det ingår den tid som lovberedaren ber om kompletteringar till ansökan.