Haja-asutusalueen rakentamisen luvat

Asuinrakennuksen rakentaminen asemakaava-alueen ulkopuolelle saattaa edellyttää suunnittelutarveratkaisua tai poikkeamispäätöstä. Asemakaava-alueen ulkopuolelle rakennettaessa kannattaa aina selvittää suunnittelutarveratkaisun tai poikkeamispäätöksen tarve lupavalmistelijalta mahdollisimman aikaisessa vaiheessa.

Suunnittelutarveratkaisu tai poikkeamispäätös on voimassa kaksi vuotta ja rakennuslupaa on haettava myönteisen suunnittelutarve- tai poikkeamispäätöksen voimassaoloajan puitteissa.

Toimi näin

Rakentamisen lupia haetaan sähköisesti Lupapiste.fi -palvelun kautta. Sipoon rakennusvalvonta suosittelee, että luvan hakija on yhteydessä lupavalmistelijaan ennen lupahakemuksen jättämistä.

Lupavalmistelupäällikkö Lotta Pelto-Timperi

Puhelin 040 623 6075, puhelinaika ma, ke pe klo 10-11

Lupien käsittelyaika
Suunnittelutarveratkaisun ja poikkeamispäätöksen käsittely kestää arviolta noin kuusi (6) kuukautta sisältäen lupakäsittelijän pyytämät täydennykset.

Verkkoasiointi