Hembygdsmuseitjänster

Museiverksamhetens mål är att upprätthålla och stärka befolkningens förståelse för kultur, historia och miljö. Museerna är öppna för alla.

Museerna sköter om lagrandet och förvarandet av kultur- och naturarv för kommande generationer. Samtidigt sprider museer information till allmänheten genom utställningar och publikationer samt utövar forskning och undervisning.

Bakgrundsinformation och lagstiftning