Borgå museum

Museets verksamhetsområde är kulturhistoria, bildkonst, byggd kulturmiljö samt naturvetenskap. Museet fungerar som Östra Nylands landskapsmuseum och ansvarar också för museiskötsel av J.L. Runebergs hem, Walter Runebergs skulptursamling och Borgå stads konstsamling. Borgå museum är ett av Finlands äldsta museer. Det grundades 1896 och har från början upprätthållits av Borgå museiförening rf.

Besöksinformation

Ågatan 45, 06100 BorgÅ