Kotiseutumuseotoiminta

Museotoiminnan tavoitteena on ylläpitää ja vahvistaa väestön ymmärrystä kulttuurista, historiasta ja ympäristöstä. Museot ovat avoimia kaikille.

Museot huolehtivat kulttuuri- ja luonnonperinnön tallentamisesta ja säilyttämisestä tuleville sukupolville. Samoin museot jakavat näyttelyillä ja julkaisuilla tietoa yleisölle sekä harjoittavat tutkimusta ja opetusta.

Kenelle ja millä ehdoin

Museoiden tehtävät perustuvat Museolakiin ja ovat maksuttomia. Sipoossa toimii Sibbo Hembygdsförening rf., joka vastaa kotiseutuarkistosta.

Maksullisuuden tiedot

Tausta ja lainsäädäntö