Kotiseutumuseotoiminta

Museotoiminnan tavoitteena on ylläpitää ja vahvistaa väestön ymmärrystä kulttuurista, historiasta ja ympäristöstä. Museot ovat avoimia kaikille.

  • Kotiseutumuseo Sibbesgården sijaitsee Gesterbyssä, joka on yksi Sipoon vanhimmista kylistä. Museoalueella on useita vanhoja rakennuksia, jotka antavat kuvan entisaikojen elämästä Sipoossa.
  • Maatalousmuseossa on nähtävänä maanviljelys- ym. työvälineitä ajalta, jolloin traktori ynnä muut koneet eivät vielä olleet korvanneet hevosta. Museo sijaitsee Kirkonkylässä.
  • Sibbesborgin linnoitus sijaitsi aikanaan Storängsholmen-saarella Sipoonjoen suistossa. Uudemman tutkimuksen mukaan linnoitus oli käytössä lyhyen aikaa kuningas Albrekt Mecklenburgilaisen aikana 1300-luvun lopulla.
  • Porvoon museo toimii Itäisen Uudenmaan maakuntamuseona. Museon toimialoja ovat kulttuurihistoria, kuvataide, rakennettu kulttuuriympäristö ja luonnontiede. Museo toimii Itäisen Uudenmaan maakuntamuseona ja vastaa myös J. L. Runebergin kodin, Walter Runebergin veistoskokoelman sekä Porvoon kaupungin taidekokoelman museaalisesta hoidosta.

Museot huolehtivat kulttuuri- ja luonnonperinnön tallentamisesta ja säilyttämisestä tuleville sukupolville. Samoin museot jakavat näyttelyillä ja julkaisuilla tietoa yleisölle sekä harjoittavat tutkimusta ja opetusta.

Kenelle ja millä ehdoin

Museoiden tehtävät perustuvat Museolakiin ja ovat maksuttomia. Sipoossa toimii Sibbo Hembygdsförening rf., joka vastaa kotiseutuarkistosta.

Suomen museoista suurin osa on valtion ja kuntien yhteisesti rahoittamia. Museot rahoittavat toimintaansa myös omalla varainhankinnalla, kuten pääsymaksuilla.

Maksullisuuden tiedot

Tausta ja lainsäädäntö

Museotoiminnan tavoitteena on ylläpitää ja vahvistaa väestön ymmärrystä kulttuurista, historiasta ja ympäristöstä. Museot ovat avoimia kaikille.

Museot huolehtivat kulttuuri- ja luonnonperinnön tallentamisesta ja säilyttämisestä tuleville sukupolville. Samoin museot jakavat näyttelyillä ja julkaisuilla tietoa yleisölle sekä harjoittavat tutkimusta ja opetusta.

Museolaki http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1992/19920729

Museolaki https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2019/20190314