Tanssinopetus

Keravan tanssiopisto tarjoaa Sipoossa lapsille ja nuorille taiteen perusopetusta tanssissa. Tunteja annetaan tanssileikissä, lastentanssissa, lastenbaletissa, nykytanssissa ja showjazzissa kolmevuotiaista alkaen. Tanssin perusopetus etenee tasolta toiselle ammattitaitoisen opettajan ohjauksessa. Opetuskieliä ovat suomi ja ruotsi. Opetuspaikkoja ovat Pikkusydän Nikkilässä sekä Sipoonlahden koulu Söderkullassa. Opetus käynnistyy elokuussa.

Muuta tanssinopetusta Sipossa järjestävät muun muassa Sipoon opisto ja Porvoonseudun musiikkiopisto.

Tausta ja lainsäädäntö

Taiteen perusopetus on tarkoitettu ensisijaisesti lapsille ja nuorille. Se on tavoitteellista, tasolta toiselle etenevää opetusta, jota järjestetään taideoppilaitoksissa sekä kansalaisopistoissa.

Taiteen perusopetuksessa opiskelija saa valmiuksia ilmaista itseään taiteen keinoin. Hän voi halutessaan hakeutua taiteenalan ammatilliseen ja korkea-asteen koulutukseen.

Opetusta voivat järjestää kunnat, kuntayhtymät, yhdistykset, säätiöt ja valtion oppilaitokset. Opetus perustuu valtakunnalliseen yleisen ja laajan oppimäärän opetussuunnitelman perusteisiin.

Laki taiteen perusopetuksesta http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1998/19980633