Tanssinopetus

Keravan tanssiopisto tarjoaa Sipoossa lapsille ja nuorille taiteen perusopetusta tanssissa.Valikoimassa on taaperotanssia 1–4-vuotiaille vanhemman kanssa, lastentanssia 4–6-vuotiaille ja balettia, jazztanssia, showtanssia ja nykyjazzia kouluikäisille lapsille ja nuorille. Tunteja on myös aikuisille. Tanssin perusopetus etenee tasolta toiselle ammattitaitoisen opettajan ohjauksessa.

Toimi näin

Lisätietoja tanssin opetuksesta ja taiteen perusopetuksen kurssien yksityiskohdista saat ottamalla yhteyttä suoraan Keravan tanssiopistoon.

Tausta ja lainsäädäntö

Taiteen perusopetus on tarkoitettu ensisijaisesti lapsille ja nuorille. Se on tavoitteellista, tasolta toiselle etenevää opetusta, jota järjestetään taideoppilaitoksissa sekä kansalaisopistoissa.

Taiteen perusopetuksessa opiskelija saa valmiuksia ilmaista itseään taiteen keinoin. Hän voi halutessaan hakeutua taiteenalan ammatilliseen ja korkea-asteen koulutukseen.

Opetusta voivat järjestää kunnat, kuntayhtymät, yhdistykset, säätiöt ja valtion oppilaitokset. Opetus perustuu valtakunnalliseen yleisen ja laajan oppimäärän opetussuunnitelman perusteisiin.

Laki taiteen perusopetuksesta http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1998/19980633