Työkokeilu

Työpaikalla toteutettavan työkokeilun avulla voit saada jalkasi työpaikan oven väliin, kun palaat työmarkkinoille tai olet aloittamassa uraasi. Kokeilupaikkaa kannattaa hakea itse, mutta myös TE-toimistosta saat tietoa työnantajista, jotka voivat ottaa sinut työkokeiluun.

Työkokeilussa voit näyttää työnantajalle osaamistasi ja motivaatiotasi. Kun kokeilet työtehtäviä, voit myös yhdessä työkokeilun järjestäjän ja TE-toimiston kanssa selvittää, mitä muuta tukea tarvitset palataksesi työelämään.

Mitä työkokeilun jälkeen?

Oma arviosi työkokeilun sujumisesta on tärkeä jatkon suunnittelussa TE-toimiston kanssa. Myös työkokeilun järjestäjä antaa palautetta työkokeilusta ja suosittelee jatkotoimia.

Työmarkkinoille paluuta voidaan työkokeilun jälkeen tukea esimerkiksi palkkatuetulla työllä, koulutuksella tai työhönvalmentajan palvelulla.

Toimeentulo ja kustannusten korvaukset

Työkokeilun aikana saat samaa etuutta kuin työttömänä. Jos olet sopinut työkokeilusta työllistymissuunnitelmassa tai sitä korvaavassa suunnitelmassa, voit saada työttömyysetuuden korotettuna. Korotusosan maksamisesta päättää työttömyysetuuden maksaja eli työttömyyskassa tai Kela.

Korvaukseksi palvelusta aiheutuvista kustannuksista voit saada osallistumispäiviltä kulukorvausta. Jos et saa sitä työttömyysetuuden maksajalta, TE-toimisto voi maksaa harkinnanvaraista kulukorvausta.

Toimi näin

Kun haluat työkokeilun avulla selvittää kiinnostuksesi ja soveltuvuutesi johonkin tehtävään tai ammattiin, ota yhteyttä TE-toimistoon sähköisen Oma asiointi -palvelun kautta tai keskustele asiasta vastuuasiantuntijasi tai sinua ohjaavaan TE-toimiston psykologin kanssa.

Työkokeilupaikan voit hankkia itse, vinkkejä paikoista saat myös TE-toimiston sähköisessä Oma asiointi -palvelussa.

Voit myös keskustella Sipoon kunnan tarjoamista mahdollisuuksista kunnan työllisyyspäällikön kanssa.

Kenelle ja millä ehdoin

Työkokeilun avulla voit tutustua työelämään, eri työtehtäviin ja ammattialoihin sekä saada apua soveltuvuuden selvittämisessä. Työkokeilun tavoitteena on ammatillisten suunnitelmien selkiyttäminen. Työkokeilun avulla voidaan myös tukea paluutasi työmarkkinoille pitkän poissaolon jälkeen. Työkokeiluun voit lähteä mm. seuraavissa tilanteissa:

  • Sinulta puuttuu ammatillinen koulutus.
  • Alan vaihto on välttämätön joko terveydellisistä syistä tai työmarkkinoiden rakennemuutoksen takia.
  • Olet ollut pitkään poissa työmarkkinoilta joko pitkittyneen työttömyyden tai esim. perhevapaiden vuoksi.
  • Harkitset yrittäjyyttä ja haluat selvittää kiinnostustasi ja soveltuvuuttasi yrittäjäksi.

Työkokeilu toteutetaan sinulle uusissa tehtävissä. Vain, jos olet ollut pitkään pois työmarkkinoilta, työkokeilu on mahdollista järjestää ammatissa tai tehtävissä, missä olet aiemmin toiminut. Tällöin on kyse työhön paluun tukemisesta työkokeilun avulla. Työkokeilua ei esimerkiksi voi järjestää vastavalmistuneille heidän omalla alallaan työkokemuksen hankkimiseksi.

Maksullisuuden tiedot