Socialservice

Från och med 1.1.2023 svarar Östra Nylands välfärdsområde för social- och hälsovårdstjänster. Tjänsterna tillhandahålls på samma verksamhetsställen som förut.

Du får all aktuell information gällande social- och hälsovårdstjänsterna på Östra Nylands välfärdsområdes webbplats ostranyland.fi från och med 1.1.2023. Där finns också information om covid-19 och om vaccination.

Grundläggande information om social- och hälsovårdstjänsterna finns tills vidare på kommunens webbplats. Det är emellertid Östra Nylands välfärdsområde som svarar för tjänsterna. Välfärdsområdets webbsidor byggs i vår ut med grundläggande information om tjänsterna.