Socialservice

 

Socialarbetet är långsiktig och planmässig verksamhet som syftar till att tillsammans med kommuninvånarna hitta metoder som främjar kontrollen över livet.

Du får hjäp med frågor gällande ekonomi, familjeutmaningar, hemlöshet, sysselsättning, livshantering, drogmissbruk och relationer.