Sosiaalipalvelut

 

Sipoon kunnan sosiaalipalvelut tarjoavat kuntalaisille tukea ja apua erilaisissa elämäntilanteissa. Sosiaali- ja terveyspalveluiden tehtävä on huolehtia perusturvan toteutumisesta.

Sosiaalipalveluihin kuuluvat muun muassa lapsiperheiden palvelut, kriisipalvelut, velkaneuvonta, toimeentulotuki, vammaisten palvelut, ikääntyvien palvelut, maahanmuuttajapalvelut ja päihde- ja mielenterveysasiat.