Tjänst för studerande

Institutets undervisning är främst riktad till vuxna, men studiegrupperna har inga egentliga åldersgränser. Grupperna är öppna för alla. Alla oberoende av utbildningsbakgrund får anmäla sig till den grupp som de vill studera i och i vilka de själv anser sig kapabla av att följa med undervisningen. Institutet ger undervisning på svenska och finska. Observera, att flera av våra kurser är tvåspråkiga.

Gör så här

Du kan anmäla dig till Sibbo instituts kurser antingen på nätet eller genom att ringa Sibbo instituts kansli. Du hittar mer information i Sibbo instituts kursprogram.

Om villkoren är uppfyllda kan du ansöka om återbetalning av Sibbo institut kursavgifter genom Mina tjänster. Välj "Sibbo institut" och därifrån "Blankett för återbetalning av Sibbo instituts kursavgift".

Sibbo institut återbetalar inte kursavgifter under 10 euro.

För vem och på vilka villkor

Kursernas minimideltagarantal är 8 personer (i språkkurserna 6 personer). Sibbo institut ordnar respektive kurs om minst minimiantalet deltagare gör en bindande anmälan till kursen innan den inleds. Institutet har rätt att dra in kursen om antalet anmälda studerande inte överskrider minimiantalet.

Betalningsinformation

Tjänsten är avgiftsbelagd