Wilma-instruktioner

På webbplatsen hittar du instruktioner om hur du använder Wilma-koder och Wilma. Om du behöver mer detaljerad information eller vägledning, kontakta skolan eller dagis direkt.